Skoči na vsebino

NOVICA

21. 4. 2017

Program ESPON: Razpis za izvedbo aplikativnih raziskav

Ljubljana, 20. 4. 2017 – Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je objavil tri razpise za izvedbo aplikativnih raziskav. Program aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav. Povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Program podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Njegov cilj je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja.
 

Objavljeni razpisi programa ESPON za izvedbo aplikativnih raziskav:
- Vpliv tokov beguncev na prostorski razvoj v Evropi, rok za prijavo 2. 6. 2017 do 10.30;
- Krožno gospodarstvo in prostorske posledice, rok za prijavo 22. 5. 2017 do 10.30;
- Finančni inštrumenti in prostorska kohezija, rok za prijavo 22. 5. 2017 do 10.30.

 

 

*   *   *

 

Podrobnosti o razpisu programa ESPON