Skoči na vsebino

NOVICA

20. 3. 2017

Mednarodni dan gozdov (21. marec) poudarja rabo lesa za energetske namene

Ljubljana, 20. 3. 2017 - Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012, 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov leta, in sicer z namenom, da bi države spodbudila k ozaveščanju javnosti o pomembnosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in z lesom. Letošnja vodilna misel Gozdovi in energija, želi poudariti, da je les je pomemben vir energije, pomaga pa tudi blažiti podnebne spremembe. Slovenija je zelo gozdnata država, gozdovi imajo tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju količine ogljikovega dioksida v ozračju, saj so pomemben vir ponora (skladiščenja) ogljika. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) se v Sloveniji les kot energent uvršča med najpomembnejše obnovljive vire energije, s katerimi nadomeščamo fosilna goriva. Poleg okroglega lesa za kurjavo, ki se večinoma porabi v gospodinjstvih, so pomembni še lesni ostanki, peleti, briketi ter druga lesna goriva, ki se porabljajo tudi v lesno-predelovalni industriji za pokrivanje lastnih potreb po toploti in električni energiji ter v sistemih daljinskega ogrevanja.

Avtor: SOkol Arso; Alenka Mihorič

Največ slovenskih gospodinjstev uporablja male kurilne naprave na drva

 
V Sloveniji v času kurilne sezone pogosto prihaja do preseganja trdnih delcev PM10 v zraku. Glavna vzroka za slabšo kakovost zraka v tem obdobju sta nepravilno kurjenje in uporaba zastarelih malih kurilnih naprav. Poleg vpliva na kakovost zraka, ti delci negativno vplivajo tudi na zdravje ljudi. Zato je pomembno, da s pravilnim kurjenjem v malih kurilnih napravah vplivamo na boljšo kakovost zraka in s tem varujemo zdravje. Po oceni Agencije RS za okolje (ARSO) individualna kurišča k skupnim emisijam delcev prispevajo več kot 62%. Po zbranih podatkih največ gospodinjstev uporablja male kurilne naprave na drva. Z dobrimi malimi kurilnimi napravami, pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa zmanjšamo izpuste delcev in drugih škodljivih snovi. V malih kurilnih napravah nikakor ne smemo kuriti plastike, obdelanega lesa (lakiranega), oblačil in drugih odpadkov. Če kurimo les, ki je pravilno sušen, privarčujemo gorivo, manj onesnažujemo zrak in varujemo svoje zdravje.

 

Država  preko Eko sklada omogoča subvencije za zamenjavo kurilnih naprav

 

Država preko subvencij dodeljuje med drugim tudi nepovratne finančne spodbude za: vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; vgradnjo toplotne črpalke; vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, pri čemer je delež subvencioniranja do 50 %. V veljavi je tudi poseben javni poziv - finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi napravami, kjer je delež subvencioniranja 100 %. Ta poziv velja za občine s sprejetim odlokom o načrtu kakovosti zraka.

 

 

*   *   *

Mednarodni dan gozdov (ang)
Spletna stran moj zrak
Kako pravilno kurimo z lesom
Podrobnejši napotki za pravilno kurjenje  z lesom
Zavod za gozdove Slovenije
SURS