Skoči na vsebino

NOVICA

16. 3. 2017

Srečanje stalne delovne skupine ekspertov s področja geografskih informacijskih sistemov

Bled, 16. 3. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Direkcijo RS za vode gosti 15. redno srečanje stalne delovne skupine ekspertov s področja geografskih informacijskih sistemov (PEG GIS), delujoče pri Mednarodni komisiji za savski bazen (ISRBC). Delovno srečanje je osredotočeno na zbiranje in organizacijo podatkov s področja upravljanja z vodami. Člani ekspertne skupine (predstavniki 4 držav - Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije ter predstavnik Mednarodne komisije za varstvo reke Donave - ICPDR) razpravljajo o pripravi metapodatkovnih vsebin, nadaljnjem razvoju geografskega sistema SavaGIS in hidrološkega sistema SavaHIS ter distribuciji in zbiranju podatkov na nivoju celotnega mednarodnega porečja Save. Predstavljene bodo tudi aktivnosti in projekti, ki jih izvajajo države članice.

MOP bo na  srečanju predstavil projekt FRISCO1, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija - Hrvaška. FRISCO1 predstavlja uspešen čezmejni primer sodelovanja dveh držav članic ISRBC, financiran z EU sredstvi.  Člani PEG GIS so si z zanimanjem ogledali tudi film »Živeti s poplavami«, ki je bil posnet v okviru ozaveščanja o poplavni ogroženosti v okviru projekta FRISCO1. Včeraj so si eksperti delovne skupine PEG GIS ogledali vodnogospodarske ureditve v porečju zgornje Save in se ustavili pri izviru Save (Dolinke) v Zelencih. Ogled je vodil vodja sektorja območja zgornje Save Direkcije RS za vode Urban Ilc, ki je na zanimiv in pragmatičen način predstavil kako podatki izgledajo na terenu oz. v naravi.  

 

*   *   *