Skoči na vsebino

NOVICA

17. 3. 2017

Informativna zloženka Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

Ljubljana, 17. 3. 2017 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v sodelovanju z drugimi partnerji v okviru projekta FRISCO1 pripravilo informativno zloženko Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami, ki vsebuje zbirko koristnih napotkov in virov informacij o tem kaj lahko tudi sami naredimo, da smo bolje pripravljeni na poplavo. Namen projekta FRISCO1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure.

Informativna zloženka je pripravljena kot zbir koristnih napotkov, da se lahko na morebitno prihajajočo poplavo tudi sami bolje pripravimo, in z željo, da bi jo poplavno ogroženi subjekti čim manj uporabljali oz. nikoli potrebovali. Poplave so bile, so, in tudi še bodo, povsem preprečiti pa jih ne moremo, zato je nujno določene napotke redno ponavljati in širiti.

 
Tako v zloženki lahko preberete, da ogrožujoča poplava lahko nastane tudi iz struge »potočka«, ki je »velik le za kozarec« ali da že 40 cm globoka deroča voda lahko odnese tudi najtežja in največja osebna vozila. Prav tako so v zloženki našteti tudi številni drugi koristni napotki za samozaščito, napotki kako se izognemo nepravilnostim ter zbirka podatkovnih virov in povezav, kjer se dobe informacije v primeru, da vas prizadane poplava.

*   *   *

Povezava na zloženko