Skoči na vsebino

NOVICA

17. 2. 2017

Invazivne tujerodne vrste – posodobljena spletna stran MOP

Ljubljana, 17. 2. 2017 – Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) smo posodobili spletno stran Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali. S fotografijami in opisi je predstavljenih 28 vrst rastlin in 33 vrst živali. Posebej so označene tiste vrste, ki so uvrščene na seznam Evropske unije in jih je v Sloveniji in drugih državah članicah prepovedano vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Trnavec: Arhiv Zavod Symbiosis

Kanadska zlata rogoza: Arhiv Zavod Symbiosis

Sklednica: Arhiv zavod Symbiosis

Zelena kabomba: Zavod Symbiosis

Večino novih podatkov za objavo na spletu smo pridobili iz projekta Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in o odstranitvi orjaškega dežena, ki ga je leta 2016 zaključil Zavod Symbiosis. Na spletni strani so predstavljene tudi novice, vzroki za naselitev, priporočila kako preprečiti širitev in vplivi ter uredbe, zakoni in drugi akti, ki veljajo v Sloveniji in EU.

 
V knjižnici so spletne povezave na publikacije, članke in poročila projektov, predavanja, diplomska in magistrska dela. Objavljen je pregled državne uprave in strokovnih institucij in organizacij ter društev, ki aktivno preprečujejo nove naselitve ali odstranjujejo vrste iz narave. Navedene so tudi tiste občine, ki so doslej že organizirale akcije odstranjevanja v svojem okolju. Bralcem je na voljo tudi rubrika »Vprašanja in odgovori«.

 

*   *   *

Spletna stran