Skoči na vsebino

NOVICA

14. 2. 2017

115. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 14. 2. 2017 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 115. redni seji obravnaval eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sprejet Poslovni in finančni načrt Eko sklada

 

 Vlada RS je kot ustanovitelj sprejela Poslovni in finančni načrta Eko sklada za leto 2017, ki ga je nadzorni svet Eko sklada obravnaval 18. 1. 2017. Delež sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost znaša 1.578.000 evrov in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti iz Energetskega zakona.

 
Poslovni načrt predstavlja programsko podlago za izvajanje dejavnosti Eko sklada. Načrt opredeljuje obseg, vsebino in način izvajanja programov spodbujanja okoljskih naložb. Pripravljen je na podlagi ocene rezultatov poslovanja za leto 2016 in ocene razpoložljivih sredstev v letu 2017. Posebej ugodni krediti bodo na voljo za projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah v lasti občin in za občinsko javno okoljsko infrastrukturo.

 
Eko sklad bo nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi Energetskega zakona z namenom zmanjšanja rabe energije v skupnem znesku predvidoma 55,3 mio evrov letno. Nadaljeval bo s programom brezplačnega neodvisnega energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji ter opravljal naloge v zvezi s sofinanciranjem ustreznih investicijskih ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na območjih prekomerne onesnaženosti zraka.  V letu 2017 bo za izboljašanje kakovosti zraka predvidoma namenjenih do 10,5 mio evrov, v letu 2018 pa do 12 mio evrov nepovratnih sredstev. Z namenom povečanja proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije bo največ sredstev namenjenih zamenjavi starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami v gospodinjstvih na območju celotne Slovenije ter spodbujanju trajnostne mobilnosti.

  

*   *   *