Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

Dogodek »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami (Sotla)«

17.00 Partnerji projekta Frisco1 (Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Inštitut za hidravlične raziskave) organizirajo dogodek »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«, ki je namenjen prebivalcem porečja Sotle. Poleg ostalih ukrepov namreč s svojo pripravljenostjo in pravilnim ukrepanjem k zajezitvi škode ob poplavah veliko prispeva tudi vsakdo izmed nas, zato je pomembno, da smo s samozaščitnimi in vzajemnimi ukrepi seznanjeni in to znanje redno obnavljamo. Cilj strateškega projekta Frisco1 je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

 
Do konca marca 2017 se bo na teh porečjih odvilo 12 dogodkov, v sklopu katerih bodo občani in osnovnošolci seznanjeni s samozaščitnimi in vzajemnimi ukrepi v primeru poplav. 22. 2. bo Kostel gostil dogodek za porečje Kolpe, 2. 3. bo v Markovcih dogodek za prebivalce porečja Drave, 9. 3. v Brežicah za prebivalce porečja Bregane (in Sotle), 14. 3. v Črenšovcih za porečje Mure, 22. 3. pa v Sečovljah s prebivalci porečja Dragonje. Delavnice za osnovnošolce bodo potekale na osnovnih šolah Podčetrtek, Fara, Markovci, Velika Dolina, Razkrižje in Sečovlje.

 
Vstop je prost, potrditev udeležbe ni potrebna

 
Več informacij o dogodku v Rogaški Slatini

 
Lokacija: Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina