Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

37. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 27. 6. 2019 - Vlada RS je na 37. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019.

 

Izvajalec javne službe mora omogočiti družbi za ravnanje z odpadno embalažo, da redno prevzema odpadno embalažo v njegovem zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Družba za ravnanje z odpadno embalažo pa mora od izvajalca javne službe redno prevzemati odpadno embalažo v njegovem zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora od izvajalca javne službe brezplačno prevzeti vso odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže.

 

Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019 so naslednji:

 - papir (Dinos d.o.o., 23,04 %; Embakom, d.o.o.,  6,01 % Surovina d.o.o.,  20,66 %; Interseroh d.o.o., 13,00 %; Recikel, d.o.o., 27,88 % in Slopak d.o.o., 9,41 %);

- steklo (Dinos d.o.o.,15,75 %; Embakom, d.o.o.,  3,64 %; Surovina d.o.o.,  11,23 %; Interseroh d.o.o., 6,95 %; Recikel, d.o.o., 38,13 % in Slopak d.o.o., 24,30 %);

- plastika in kovina - mešana embalaža ( Dinos d.o.o., 18,76 %;Embakom, d.o.o., 4,49 %; Surovina d.o.o.,  9,83 %; Interseroh d.o.o.,11,92 %; Recikel, d.o.o., 24,56 % in
Slopak d.o.o., 20,44 %);

- les (Dinos d.o.o., 31,48 %; Embakom, d.o.o., 6,53 %; Surovina d.o.o., 29,02 %; Interseroh d.o.o.,11,55 %; Recikel, d.o.o., 15,07 % in Slopak d.o.o.,6,35 %).

 

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020.

 

Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020 so naslednji: Prons d. o. o., 42,22 %, Interseroh d. o. o., 12,22 %, Sveko d. o. o., 35,65 %, Zeos, d. o. o., 9,91 %.

 

Aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode potrebe kopališč Thermane d. d.  

 

Vlada RS je sklenila  Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 22. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 za potrebe kopališč Thermane d. d.

 

Aneks je potreben zaradi spremenjenih koordinat Y, X in Z posameznih vrtin, spremenjenih letnih in koničnih količin rabe termalne vode po posameznih vrtinah ter razdelitve termalne vode na ogrevalno vodo in na kopališko dejavnost.

 

Sklep o prenehanju obveznega organiziranja varovanja za Enos

 

Vlada RS je sklenila, da družba Enos, oskrba s toplo vodo, paro, elektriko in plinom, d. d., Jesenice, preneha z obveznim organiziranjem varovanja na naslovu v Koroški Beli.  

 

Pri zbiranju podatkov za sestavo zbirne ocene varnostno pomembnih podatkov je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) prejelo sporočilo ENOS, d. d., Jesenice, da na naslovu Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, ne ravna s takšno količino nevarnih snovi, da bi lokacija izpolnjevala pogoje za razvrstitev med obrate tveganja, in zato je predlagalo MOP, da prouči razloge za morebitno prenehanje izvajanja obveznega varovanja za zavezanca ENOS, d. d.  Po prejemu pobude MNZ je MOP ugotovil, da ENOS, d. d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, ni upravljavec lokacije, ki bi izpolnjevala pogoje za razvrstitev med obrate tveganja. Zaradi navedenega so podani pogoji za organiziranje obveznega varovanja za to družbo. 

 

Obvestili o izdaji koncesijskega akta za odvzem vode za namakanje kmetijskih površin

 

Vlada RS je obvestila pobudnika Franca Pavloviča, Cerklje ob Krki in Marjana Dornika, Podbočje, da se postopka izdaje koncesijskih aktov za odvzem vode iz vodnega vira Pri stari toplici in na izlivnem potočku termalne vode za namakanje kmetijskih površin ne začne.

 

Pobudnika v postavljenem roku nista dopolnila svoje pobude za podelitev koncesije za odvzem vode iz vodnih virov, zato se postopek izdaje koncesijskega akta ne začne.                                                                                               

 

 

*   *   *