Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Zajc na ogledu razstavnega prostora MOP v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja

Ljubljana, 15. 5. 2019 - Minister za okolje in prostor Simon Zajc si je danes v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja (14. - 16. 5. 2019) ogledal stojnico Ministrstva za okolje in prostor. Razstavni prostor MOP je namenjen zavarovanim območjem in predstaviti politik na področju stanovanj, učinkovitega upravljanja s prostorom in nepremičninami ter izboljšanju kakovosti zraka in zmanjševanja energetske revščine. V okviru razstavnega prostora se predstavljajo Naravni parki Slovenije, Stanovanjski sklad RS, Geodetska uprava RS in Eko sklad. Poglavitni namen Dnevov medgeneracijskega sožitja je medsebojno povezovanje generacij, zmanjševanje socialne neenakosti, prenos znanj med generacijami ter aktivno vključevanje vseh generacij v ekonomsko, družbeno in politično življenje. MOP tako na sejmu informira in ozavešča vse generacije o okoljski in prostorski politiki ter izvajanju dobre prakse na področjih okolja in prostora.

Prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja, v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in GR ter soorganizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za okolje in prostor. Geodetska uprava RS na sejmu predstavlja načine na katere lahko lastniki nepremičnin preverijo kako imajo evidentirane svoje nepremičnine ter postopke v primeru da morajo evidentiranost svojih nepremičnin v uradnih evidencah urediti ali dopolniti.

 

Obiskovalci sejma medgeneracijskega sožitja se bodo lahko seznanili tudi s projekti povezovanja evidenc prostorskih podatkov, ki jih izvaja Geodetska uprava RS skupaj z MOP, z namenom učinkovitega upravljanja s prostorom in s pripravami na izvedbo drugega množičnega vrednotenja nepremičnin, ko bodo vsem nepremičninam v Sloveniji pripisane nove posplošene tržne vrednosti.

 

Stanovanjski sklad RS kot javni nepremičninski in finančni sklad in kot nacionalno pomembna institucija na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike sklad skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih in to na sejmu tudi predstavlja. Glavni načrtovani projekti Stanovanjskega sklada RS z vključevanjem mladih in starejših so naslednji:

V Ljubljani na zemljišču Novo Brdo bo zgrajeno 18 objektov s 498 stanovanji, od tega 25 oskrbovanimi stanovanji. Stanovanja bodo velika od 30 do 80 kvadratnih metrov, etažnost objektov pa bo obsegala klet, pritličje, tri nadstropja in teraso. Stanovanjski sklad RS bo v soseski Novo Brdo ponudil višji standard bivanja, saj bodo v njej sobivale različne generacije (mladi, starejši, družine), čemur bodo prilagojeni objekti in stanovanja. Na lokaciji v Ljubljani na Gerbičevi ulici bo v okviru pilotnega projekta, ki ga izvajamo na podlagi ReNSP15-25, nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva za pridobitev do 110 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. V objektu je predviden Medgeneracijski center. Med Kamenškovo in Šarhovo ulico v Mariboru načrtujemo zgraditi stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco s 401 stanovanjem v dveh etapah. V prvi etapi je predvidenih 215 javnih najemnih stanovanj, v drugi etapi pa 186. V sklopu soseske je predvidena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji.  V stanovanjski soseski Novo Pobrežje v Mariboru je predvidenih do 450 najemnih stanovanj, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj za starejše.

 

Eko sklad je slovenski okoljski javni sklad, ki spodbuja investicije v varstvo okolja tako, da dodeljuje ugodne kredite in subvencije.Obiskovalcem sejma predstavlja spodbude, ki so trenutno na voljo, s poudarkom na spodbudah za zmanjševanje energetske revščine občanov, ki jih je omogočil MOP. Med temi so spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav za socialno šibke občane, ki so namenjene izboljšanju kakovosti zraka.

 

Pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor se predstavlja tudi predstavilo sedem zavarovanih območij narave povezanih v Skupnost naravnih parkov Slovenije: Krajinski park Strunjan, Krajinski park Kolpa, Triglavski narodni park, Pivška presihajoča jezera, Krajinski park Logarska dolina, Kozjanski park in Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib. Skupnost naravnih parkov Slovenije na Dnevih medgeneracijske solidarnosti obiskovalcem predstavlja možnosti obiskovanja zavarovanih območji s posebnim poudarkom na trajnostnih, okolju prijaznih oblik turizma in sprostitve v naravi.

 

Vsak dan so na predstavitveni stojnici MOP na Gospodarskem razstavišču prisotni strokovni sodelavci, ki odgovarjajo na vprašanja obiskovalcev in predstavljajo svoje delo. Celoten katalog  Dnevov medgeneracijskega sožitja najdete na tej povezavi. 

 

 

*   *   *