Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni sekretar Maver: Dolžnost vseh nas je, da prihodnjim rodovom zapustimo takšno okolje in prostor, v katerem bo mogoče in vredno živeti

Ljubljana, 7. 5. 2019 – Državni sekretar Marko Maver je nagovoril udeležence 1. gradbeno-prostorske-okoljske konferenci, ki jo organizira družba Tax-Fin-Lex. Marko Maver je poudaril, da je pričakovano, da je večji del razprav na tej konferenci namenjenih lani sprejeti novi prostorski in gradbeni zakonodaji, pa tudi razpravi ob pripravi novih okoljskih predpisov. V pripravo te zakonodaje je Ministrstvo za okolje in prostor vložilo veliko strokovnega znanja in veliko napora. Nastajali so v tesnem sodelovanju s posameznimi strokovnimi stanovskimi združenji, zbornicami, nevladnimi organizacijami in širšo zainteresirano javnostjo. Seveda so iluzorna pričakovanja, da bodo vse pobude in predlogi v izvirni obliki dobili svoje mesto v predpisih, saj so bili včasih v nasprotju z začrtanimi cilji in usmeritvami, ki so jih morali upoštevati pripravljavci predpisov. Tudi izvajanje evropskega pravnega reda pogosto, predvsem na področju okoljske zakonodaje, usmerja pripravo nacionalne zakonodaje.

Poudaril je še, »da ne glede na vse našteto pa sem prepričan, da so bile pripombe in predlogi upoštevani, skozi enoletno evalvacijo pa so se že oblikovale vsebinske dopolnitve in popravki, ki bodo v kratkem novelirali lani sprejeto področno zakonodajo. Vse to s ciljem, da bi bili predpisi čim bolj jasni, nedvoumni in praktično uporabni.«

 

Izpostavil je tudi, da ne smemo pozabit, da živimo v času in družbi, ki jo pretresajo globalne družbene in okoljske spremembe, oblikujejo se nove paradigme trajnostno naravnanega sobivanja v multikulturnem okolju, nove oblike mobilnosti, komunikacij, rabe virov, kar vse se močno odraža tudi na področju urejanja prostora. »Dolžnost vseh nas je, da prihodnjim rodovom zapustimo takšno okolje in prostor, v katerem bo mogoče in vredno živeti. Za uresničitev te globalne naloge lahko največ prispevate prav vi strokovnjaki, ki se zavedate, kako pomembne vzvode razvoja držite v svojih rokah«, je poudaril državni sekretar Maver.

 

*   *   *