Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Stališče MOP glede odvzema zveri

Ljubljana, 7. 5. 2019 – Številčnost medvedov in volkov v Sloveniji v zadnjih letih narašča. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ocenjuje, da populacija medvedov v Sloveniji trenutno znaša med 750 in 900 osebki. Ker ukrepi za preprečevanje škode na premoženju in zagotavljanja sobivanja, opredeljeni v strateških dokumentih, ne zmanjšujejo verjetnosti konfliktov, ki bi nastali zaradi večanja populacije zveri, je potrebno tudi omejeno, selektivno in strokovno poseganje v populacijo zveri. Kljub dolgoletnemu rednemu odstrelu ta ne ogroža ugodnega stanja, kar potrjujejo rezultati monitoringa.

Ker gre za zelo občutljiv poseg v populacijo zavarovane vrste, odločitev sprejme Vlada RS z odlokom, na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za Gozdove RS in Zavoda RS za varstvo narave, ob upoštevanju zadevne javnosti (rejcev, nevladnih organizacij in širše stroke).


Upravno sodišče RS je odlok v delu, ki se nanaša na odstrel medveda odpravilo in vrnilo v ponoven postopek.


Sodbo upravnega sodišča, ki je delno ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti državi je MOP proučil. Sodišče je potrdilo sam način izvajanja odvzema in pravne podlage zanj.


Ker se v delu, ki se nanaša na dokazovanje vzročne zveze med razlogi za odstrel in številom oziroma določitvijo posameznih osebkov za odstrel in usmeritvami za način njenega dokazovanja ne strinja z obrazložitvijo sodišča, bo vlada preko državnega odvetnika v zakonitem roku vložila predlog za dopustitev revizije zoper sodbo.


MOP predvideva, da bo zaradi odločitve sodišča spomladi še najmanj 150 medvedov več v gozdovih, kot jih je zdaj.

 

*   *   *