Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

5. Urbani forum – potenciali in razvojne prioritete mest: celostno upravljanje in trajnostne rešitve

Ljubljana, 24. 4. 2019 – Minister Simon Zajc je nagovoril udeležence že 5. Urbanega foruma z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in v organizaciji GFS Inštituta. Letošnji Urbani forum je bil posvečen priložnostim, ki jih nudi celostno upravljanje za uvajanje trajnostnih in krožnih modelov delovanja mesta, zapiranja snovnih tokov v mestih, uporabo novih tehnologij ter razpravi o potrebnih pogojih in možnih rešitvah za izboljšanje mestnega okolja in prostora. Mesta so namreč tista, ki na terenu izvajajo politike preko konkretnih projektov in se hkrati soočajo tudi z izzivi staranja prebivalstva, onesnaževanja, upravljanja vodnih virov, upravljanja z odpadki, posledicami podnebnih sprememb, digitalizacije in drugih trendov. Okroglo mizo z župani mestnih občin je z nagovorom pozdravil državni sekretar Aleš Prijon.

Minister je v nagovoru povedal, da se danes vse bolj krepijo pozivi za hitrejše ukrepanje na področju podnebnih sprememb, ogljičnega odtisa in rabe energije. Na globalni ravni bo do leta 2050 prebivalstvo narastlo na 9 milijard, od tega bo 60 % ljudi živelo v mestih, na ravni EU pa celo do 80 %. Po podatkih je že danes 70 – 80 % izpustov CO2 proizvedenih v mestih, mesta torej predstavljajo dve tretjini potreb po energiji, zato niso le del problema, ampak predvsem rešitve.


»Letošnji urbani forum se dogaja v času, ko sprejemamo pomembne in tudi konkretne strateške usmeritve na globalni, evropski in nacionalnih ravneh. Predvsem energetsko podnebne strategije, dolgoročna podnebna vizija 2050 EU, kot tudi nacionalne strategije, morajo z ukrepi naslavljati tudi mesta, če želimo dosegati ambiciozne podnebne cilje in učinkovito rabo virov. Za to je potrebnega čim več sodelovanja in povezovanja, tako medsektorskega, kot med ravnmi upravljanja. Z izzivi kot je snovna in energetska učinkovitost; zmanjševanje ogljičnega odtisa in izboljševanje kakovosti zraka in okolja ter ravnanje z odpadki, se moramo soočiti skupaj in usklajeno.« je izpostavil minister.


Mesta so pri prilagajanju podnebnim spremembam, kjer bo ključno vlogo igral tudi prehod v krožno gospodarstvo, vitalnega pomena. Gre namreč v veliki meri za izvajanje različnih  politik, ki se najbolj intenzivno srečujejo ravno v mestih. Mesta so eden ključnih »ekosistemov« za prehod v trajnostne oblike bivanja.


Prilagajanje podnebnim spremembam in zniževanje ogljičnega odtisa, predvsem s pomočjo krožnih modelov upravljanja, pa je lahko hkrati tudi priložnost za prihranke, cenejše in bolj učinkovite storitve za prebivalce ter ustvarjanje kvalitete življenja v mestih ter s tem njihove konkurenčnosti.

 

*   *   *

 

Več informacij