Skoči na vsebino

NOVICA

Povabilo za sodelovanje na Evropskem tednu trajnostnega razvoja

Ljubljana, 23. 4. 2019 – V državah EU letos že petič poteka akcija Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6. 2019), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. V vseh letih je bila Slovenija med nadpovprečno aktivnimi državami glede na število prebivalcev.

Vabimo vse, ki v tednu 30. maj - 5. junij že načrtujete dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi. Hkrati pa dajemo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate prestaviti v časovni okvir ETTR.


Prijava v ETTR poteka v angleščini preko spletne strani. Za večjo prepoznavnost in odmevnost so na voljo tudi promocijska gradiva v slovenščini.

 

*   *   *

 

Več informacij:
spletna stran ETTR;
- prijava (SI, ANG);

- vabilo,

- obvestilo o dogodku,
logotip;
Agenda 2030.