Skoči na vsebino

NOVICA

Geodetska uprava objavila poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin

Ljubljana, 15. 4. 2019 - Geodetska uprava RS je na spletni strani objavila poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2018.

Lani je bilo na slovenskem najemnem trgu zaznati občuten upad števila novo sklenjenih najemnih pogodb in aneksov zaradi podaljšanja najemnega razmerja ali spremembe najemnine, tako za pisarniške prostore kot za trgovske, storitvene in gostinske lokale. Zaradi splošne oživitve in razmeroma velike dejavnosti najemnega trga v letih od 2013 do 2015 ter pomanjkanja novogradenj v Ljubljani in drugih večjih mestih, je bilo nadaljnje zmanjševanje dejavnosti najemnega trga poslovnih nepremičnin pričakovano.


Najemnine poslovnih nepremičnin na ravni države so lani v primerjavi z letom 2017 praktično stagnirale. Najemnine pisarn v Ljubljani in predvsem Mariboru so lani sicer zrasle, vendar so v povprečju ostale na približno enaki ravni zaradi občutnega padca najemnin v ostalih delih Slovenije. Najemnine pisarn v Ljubljani in Mariboru so zrasle na račun najemnin za sodobnejše pisarne z zagotovljenimi parkirnimi mesti, v novejših in sodobnejših poslovnih stavbah na dobrih lokacijah, po katerih je razmeroma veliko povpraševanje, njihova ponudba pa je zaradi pomanjkanja novogradenj omejena. Za razliko od najemnin pisarn so najemnine lokalov ostale v primerjavi z letom 2017 bolj ali manj nespremenjene na vseh območjih države.

 

*   *   *


Poročilo je dostopno preko spletnega portala Množičnega vrednotenja nepremičnin ali spletnega portala eProstor