Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Zajc: Zdravje je glavni razlog za sanacijo onesnaženih območij

Ljubljana, 12. 4. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Državni svet RS sta organizirala posvet z naslovom »V preteklosti onesnažena območja: kako naprej?« Posvet je drugi v nizu petih vsebinskih posvetov, ki jih pripravlja MOP ob načrtovanih spremembah Zakona o varstvu okolja. Minister Zajc je poudaril, da je sanacija v preteklosti onesnaženih območij obveznost, a obenem tudi priložnost za ponovno oživitev teh območij. Zato je pomembno, da se povežeta javni in zasebni sektor, prav tako je pomembno zagotoviti sodelovanje javnosti. Namen posveta je tako zbrati pripombe na predlog prenovljenega zakona o varstvu okolja, ki jih bo nato MOP preučil in predlog prenovljenega zakona o varstvu okolja poslal v javno obravnavo.

Minister Zajc je v svojem nagovoru izpostavil, da je sanacija v preteklosti onesnaženih območij pomembna iz vrste razlogov, »v prvi vrsti zato, ker želimo živeti v zdravem okolju. In ko govorimo o zdravju, je še posebej pomembno okolje, v katerem živijo in se igrajo otroci. Zato se bomo že letos v Celjski kotlini najprej lotili sanacije vrtcev. Tudi v mežiški dolini je velika pozornost namenjena otrokom.« Trenutno med drugim potekajo še sanacije odlagališč, Rakovnika, Bukovžlaka - Teharje, odlagališča gum v Kidričevem, Globovnika.

Eden od razlogov pa je tudi sam prostor, saj so ta območja praviloma zelo dobro umeščena znotraj mest oziroma naselij, praviloma so komunalno opremljena in je vsa infrastruktura že na voljo, po obnovi ponovno oživijo deli naselja, ki so bili prej zapuščeni, v mesta oziroma naselja se vrnejo ljudje.

 

Obnova onesnaženih območij je praviloma zelo draga in kompleksna, zato je treba najprej vzpostaviti transparenten sistem, ki bo strokovno podpiral odločitve v vseh fazah postopka obnove, od zasnove do izvedbe, in v ta proces vključeval vse deležnike. Seveda je zelo pomembno, kako zagotoviti zanesljiv vir financiranja, ki ostane temu namenu tudi v času krize.

 

Minister je ob koncu povedal, da je vprašanj, ki rabijo odgovore seveda še več, »upam pa, da tudi čim več možnih rešitev,« je zaključil.

V nadaljevanju se bodo na posvetih lotili še problematike dimnikarskih storitev ter stečajev. Pri slednji je treba odločno zasledovati načelo onesnaževalec plača. Povabljeni so vsi zainteresirani, ki želijo konstruktivno sodelovati pri nastajanju zakonodaje.

 

*   *   *