Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Zajc na XV. Alpski konferenci izpostavil nujnost uvajanja ukrepov za prehod v nizkoogljično družbo

Ljubljana, 5. 4. 2019 - V Innsbrucku v Avstriji se je včeraj zaključila XV. Alpska konferenca, ki se jo je udeležil minister za okolje in prostor Simon Zajc. Minister Zajc je na zasedanju izpostavil nujnost uvajanja ukrepov za prehod v nizkoogljično družbo ter podnebno nevtralnost skladno z zavezami Pariškega sporazuma ter izsledki znanstvenega IPPC poročila tudi v alpskem prostoru. Pri tem je opozoril na pomen medresorskega povezovanja, oblikovanja integralnih instrumentov in krepitve usposobljenosti deležnikov različnih ravni za doseganje ciljev nizkoogljičnosti in nevtralnosti. Ob zaključku zasedanja je konferenca soglasno potrdila tudi novo generalno sekretarko konvencije za naslednje štiriletno obdobje, in sicer Slovenko Alenko Smerkolj, ki je bila na mednarodnem natečajnem postopku kot najboljša kandidatka izbrana s strani članov komisije držav Alpske konvencije. Slovenija mesta generalnega sekretarja do sedaj še ni zasedala, zato bo od 1. julija letos dalje, ko se izteče mandat dosedanjemu generalnemu sekretarju iz Avstrije Markusu Reiterju, mesto prvič pripadlo Sloveniji. Minister Zajc je skupaj z drugimi ministri in državnimi sekretarji Alenki Smerkolj zaželel obilo uspeha pri njenem nadaljnjem delu. Kot je dejal, je s tem Alpska konvencija dobila izkušeno osebo z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami, ki bo gradila na dosedanjih dosežkih konvencije ter hkrati zagotavljala kontinuiteto na področju dela konvencije. Minister je še izpostavil, da prehod v nevtralne in odporne Alpe izpostavlja priložnosti, ki jih alpski prostor ima, še posebej z vidika izboljšanja gospodarskega in družbenega razvoja ter kakovosti življenja alpskega prebivalstva.

Na konferenci so sodelovale države pogodbenice Alpske konvencije na najvišji politični ravni (Avstrija,  Francija, Italija, Lihtenštajn, Nemčija, Slovenija, Švica, Monako ter EU) in opazovalke.  Ministrska konferenca predstavlja sklepni zaključek dvoletnega obdobja predsedovanja Republike Avstrije, ki predaja štafeto Franciji, kot prihodnji predsedujoči za prihodnje dvoletno obdobje 2019 – 2021. Osrednji temi politične razprave ministrov sta bili razprava o podnebju v Alpah ter o varstvu tal. Podnebna razprava z naslovom »Podnebno nevtralne in podnebno odporne Alpe 2050« se je sklenila s sprejemom Innsbruške deklaracije, ki vključuje tudi Sistem podnebnih ciljev 2050 Alpske konvencije.

 

Ministri so potrdili izvajanje sklepov predhodne konference ter potrdili usmeritev in aktivnosti za nadaljnje delo znotraj struktur Alpske konvencije. Med drugim so potrdili mandate delovnih skupin in platform za obdobje 2019-2020 ter predsedujoče delovnim skupinam. Potrjeno je bilo tudi Sedmo poročilo o stanju Alp na temo obvladovanja tveganja naravnih nevarnosti (naravne nesreče). Skladno s sklepi konference Slovenija v novem obdobju prevzema predsedovanje platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev. V razpravi o varstvu tal je bila poudarjena vloga Alpske konvencije v EU Strategiji za Alpsko regijo (EUSALP), kjer je konvencija s svojim akumuliranim znanjem na področju trajnostnega razvoja lahko v odločilno pomoč pri oblikovanju skupnih projektov. V EUSALP je bila tako na tem področju pod vodstvom Stalnega sekretariata konvencije sprejeta Deklaracija o tleh, ki jo je podprla tudi Slovenija. V tem obdobju je bilo pripravljeno poročilo Odbora za preverjanje o izvajanju protokola o tleh ter urejanju prostora, ki dodaja pomembna spoznanja in priporočila za alpski prostor, vzpostavljeno pa je bilo tudi dobro vsebinsko sodelovanje s projektom LINKS4Soil, v katerem je Slovenija vodilni partner. Za koordinirano obravnavo tal v Alpskem prostoru je konvencija odigrala pomembno povezovalno vlogo, v obdobju 2019-2020 pa bo delo nadaljevala v novi delovni skupini o tleh.

 

*   *   *