Skoči na vsebino

NOVICA

XV. Alpska konferenca

Minister Simon Zajc se bo udeležil XV. Alpske konference, ki je zasedanje delegacij podpisnic Sporazuma o varstvu Alp ali Alpske konvencije (Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije, Švice, Monaka ter Evropske skupnosti kot sopodpisnice). Ministri bodo obravnavali izvajanje sklepov predhodne konference, potrdili bodo mandate delovnih skupin in platform za obdobje 2019-2020 ter predsedujoče delovnim skupinam, potrdili bodo 7. poročilo o stanju Alp na temo obvladovanje tveganj (naravne nesreče) ter sprejeli deklaracijo o podnebnih spremembah s katero bodo potrdili Alpski sistem podnebnih ciljev. Na novo bosta vzpostavljeni delovna skupina za tla in delovna skupina za hribovsko kmetijstvo in gorski gozd. Slovenija v novem obdobju prevzema predsedovanje platformi WISO, ki obravnava vprašanja velikih zveri in prostoživečih parkljarjev. Francija, ki bo na XV. Alpski konferenci od Avstrije prevzela predsedovanje, bo predstavila program dvoletnega predsedovanja. Izpostavila bo povezovanje z lokalno ravnijo pri izvajanju konvencije. Tema 8. poročila o stanju Alp bo predvidoma kvaliteta zraka v navezavi na promet in stavbe.

 

Več informacij

Lokacija:  Innsbruck, Avstrija