Skoči na vsebino

NOVICA

Simon Zajc v državnem zboru potrjen za novega ministra za okolje in prostor

Ljubljana, 27. 3. 2019 – Državni zbor RS je kot novega ministra za okolje in prostor potrdil Simona Zajca. Na ponedeljkovi predstavitvi pred odborom državnega zbora za infrastrukturo in okolje je poudaril, da bo nadaljeval in nadgradil dosedanje uspešno delo na ministrstvu v tem mandatu.

Med glavnimi prvimi aktivnostmi je izpostavil pripravo zakonodaje na področju odpadkov in sanacijo degradiranih območij, prenovo prostorsko gradbene zakonodaje ter spremembe stanovanjske zakonodaje.

 

Med vsebinami, ki jih izpostavil na predstavitvi so tudi: spremembe Zakona o ohranjanju narave, priprava Zakona o vodah, pregled Zakona o dimnikarskih storitvah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, nadaljevanje aktivnosti medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS, priprava Dolgoročne podnebne strategijo in priprava Zakona o varstvu okolja.

 

*   *   *