Skoči na vsebino

NOVICA

23. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 14. 3. 2019 - Vlada RS je na 23. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

Vlada RS vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 11., tretjega odstavka 12., drugega odstavka 14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Maribor.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 64. členom Zakona o državni upravi Mestno občino Maribor večkrat opozorilo na neustavnost Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in zahtevalo, da občina sprejme nov odlok o NUSZ. Mestna občina Maribor je sicer sprejela nov odlok o NUSZ, vendar je na podlagi spornega odloka o NUSZ še vedno odprt pritožbeni postopek zoper odločbo o odmeri za leto 2018. Zavezanec kot pritožbeni razlog navaja predvsem vprašanje ustavnosti in zakonitosti 9. člena odloka, navedeni člen pa je tudi predmet zahteve vlade za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki se vodi pri ustavnem sodišču. Zato vlada vztraja, da se postopek pred Ustavnim sodiščem  RS še nadaljuje.

 

Imenovanje v. d. generalnega sekretarja na MOP

 

Vlada RS je za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in sicer, do imenovanja generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 23. septembra 2019 imenovala mag. Radovanko Petrić.

 

Natečajni postopek za imenovanje generalnega sekretarja v MOP je še vedno v teku in ni pričakovati, da bo do izteka mandata sedanji vršilki dolžnosti generalnega sekretarja zaključen. Sedanji vršilki dolžnosti generalnega sekretarja mag. Radovanki Petrić namreč mandat poteče 23. 3. 2019. Vlada je zato za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja, in sicer, do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, imenovala mag. Radovanko Petrić, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje.

 

Razrešitev vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor

 

 

Vlada RS je izdala odločbo s katero se Vesna Ugrinovski z današnjim dnem razreši kot vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor.  Vesna Ugrinovski  je podala odstopno izjavo z mesta vršilke dolžnosti generalnega direktorice.  Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) v 1. točki drugega odstavka 83. člena določa, da se uradnik na položaju generalnega direktorja v ministrstvu, z odločbo razreši s položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša.

 

*   *   *