Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta EU za okolje

Državni sekretar Simon Zajc se bo udeležil zasedanja Sveta EU za okolje. Svet bo poskušal doseči kompromis za sprejetje splošnega pristopa glede predloga direktive o pitni vodi, za katerega se bo zavzela tudi Slovenija. Opravljeni bosta dve politični razpravi, in sicer o dolgoročni viziji EU za podnebno nevtralno gospodarstvo – Čist planet za vse in o okviru EU o endokrinih motilcih. Opravljena bo tudi izmenjava mnenj za zelenitev EU semestra. Med točkami razno bo Komisija predstavila predlog spremembe uredbe o monitoringu emisij CO2 iz ladijskega prometa, s katerim ustrezno upošteva globalni sistem zbiranja podatkov o porabi ladijskega goriva. Belgija bo informirala Svet EU glede določanja cen ogljika in letalskega davka, Španija pa bo podala informacijo o okoljskih politikah s katerimi bi se lahko borili proti izseljevanju podeželja, hkrati pa izboljšali kvaliteto življenja.

 

Lokacija: Bruselj, Belgija