Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Leben: Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na pregradi Vonarje bodo dokončani do letošnje jeseni

Ljubljana, 20. 2. 2019 – Minister za okolje in prostor Jure Leben si je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in županom Občine Podčetrtek Petrom Misjo, v okviru delovnega obiska v Občini Podčetrtek, ogledal pregrado Vonarje. V ospredju pogovorov je bilo zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Sotle. Minister Leben je poudaril, da je letos za urejanje voda in zmanjšanje poplavne ogroženosti namenjeno več sredstev, in sicer 149, 6 milijonov EUR. Direkcija RS za vode (DRSV) in Hrvatske vode bosta v sklopu projekta FRISCO 2.1 v prihodnjih mesecih poskrbela za zmanjšanje poplavne ogroženosti v v čezmejnem porečju Sotle. V okviru čezmejnega evropsko financiranega projekta bo izvedena modernizacija in nadgradnja pregrade Vonarje. Slovenski partner je z izbranim izvajalcem v začetku februarja začel s pripravljalnimi gradbenimi deli na slovenski strani. Skupna vrednost projekta znaša 1.678.525,00 EUR, od česar 85 odstotkov financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, 15 odstotkov naložbe pa predstavljajo sredstva partnerjev.

 

Minister Leben je izpostavil, da bodo ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na pregradi Vonarje dokončani do jeseni 2019, prav tako pa se bo začel projekt ponovne ojezeritve Vonarskega jezera. Občini Podčetrtek in Rogaška Slatina, ki si za ponovno ojezeritev Vonarskega jezera prizadevata že več kot desetletje, imata z jezerom tudi velike turistične načrte.

 

 

 

*   *   *