Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Leben: Zakonodajo na področju varstva okolja si želim spisati v dialogu

Ljubljana, 7. 2. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v postopku priprave sprememb Zakona o varstvu okolja, ki je krovni zakon na področju zaščite okolja v Sloveniji. Minister Jure Leben je ob prevzemu mandata obljubil, da se bo vseh večjih zakonodajnih sprememb loteval v sodelovanju in dialogu z vsemi zainteresiranimi deležniki. Minister Leben poudarja, da si ob snovanju sprememb zakonodaje na področju varstvu okolja želi "širok konsenz o ključnih spremembah, saj bodo le-te v prihodnosti bistveno vplivale na naš vsakdan". Zato MOP v prihajajočih dneh in spomladi vabi na pet večjih, za javnost odprtih posvetov. 

Prvi posvet z naslovom »Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve« ministrstvo pripravlja 13. 2. 2019, in sicer v sodelovanju z Državnim svetom RS. Cilj posveta je razprava o sistemski ureditvi na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji, saj si nihče ne želi ponovitve situacije iz leta 2018, ko se je Slovenija praktično utapljala v odpadkih. Zainteresirana in strokovna javnost bo zato razpravljala o vzpostavitvi učinkovitega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki in njim podobnimi odpadki iz proizvodne in storitvene dejavnosti. Namen posveta je skupaj poiskati rešitve za izboljšanje ravnanja z odpadki skozi celoten proces od zbiranja, prevzema, prevoza, predelave in obdelave ter nenazadnje tudi odpreti razpravo o najboljših možnostih njihovega odstranjevanja, torej odlaganja ali termične obdelave. Na posvetu bomo prikazali tudi primere dobrih praks v tujini.  

 

V nadaljevanju se obetajo še štirje posveti. Drugi posvet bo že 14. 2. 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki bo namenjen strokovni razpravi glede prednosti in potencialnih nevarnosti energetske izrabe komunalnih odpadkov. Gre za kontroverzno temo, ki v strokovni in laični javnosti buri nemalo duhov. Namen posveta je predvsem odpreti razpravo o termični obdelavi odpadkov, pri čemer bodo na posvetu sodelovali tudi predstavniki nevladnih organizacij.  

 

Konec marca MOP se bosta odvila še dva posveta. Prvega na temo v preteklosti onesnaženih območij. Ne mine namreč leto, ko ne bi v Sloveniji odkrili kakšno novo onesnaženo območje. Ministrstvo v tem trenutku sanira več večjih degradiranih območij (območje Ekosistemov, Jernejev kanal, Bukovžlak, Rakovnik, Celjska kotlina), kar priča o dejstvu, da je razprava o problematiki degradiranih območij še kako pomembna. Drugi posvet v marcu bo na temo uveljavitve načela »onesnaževalec plača«. Namen posveta je razprava o širšem reševanju nastale okoljske škode v primerih, ko njen povzročitelj ni znan oz. kot pravna oseba ne obstaja več in tako v veljavnem pravnem redu nimamo primernih mehanizmov za naložitev obveznosti sanacije degradiranega območja povzročitelju. Minister Leben je odločen, da mora za okoljsko škodo odgovarjati tisti, ki jo je povzročil. V aprilu sledi zadnji v sklopu vsebinskih posvetov, t.j. posvet o dimnikarskih storitvah, in sicer zlasti v luči prepoznavanja nujnosti evalvacije nove zakonodaje na tem področju ter pozivov stroke, da je mestoma zakon potreben vsebinskih dopolnitev in sprememb.  

MOP bo javnost obveščal o prihajajočih posvetih, ki bodo odprti za javnost. 

 

 

*   *   *