Skoči na vsebino

NOVICA

Nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov - januar 2019

Ljubljana, 31. 1. 2019 – V okviru IMPEL (Mreža EU za implementacijo in okrepitev okoljske zakonodaje) projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) sta bili v mesecu januarju izvedeni dve koordinirani akciji nadzora pošiljanja odpadkov preko meja, v kateri so sodelovali predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), i Finančne uprave RS (FURS) in Policije. Akcije so bile izvedene na avtocestnem počivališču Šempas in v Luki Koper.

V okviru akcije je bilo na počivališču Šempas skupno pregledanih šest tovornih vozil, od katerih je eno prevažalo blago, a je bilo kljub temu opremljeno s tablo »A«, eno tovorno vozilo je prevažalo odpadke v notranjem prometu, štiri tovorna vozila pa so prevažala odpadke v čezmejnem prometu. Opravljeni so bili dokumentarni in fizični pregledi. V dveh primerih je šlo za prevoz nenevarnih odpadkov, s spremljajočo dokumentacijo, Dokumentom iz Priloge VII. V enem primeru čezmejne pošiljke odpadkov Dokument iz Priloge VII ni bila ustrezno izpolnjen. Vozilo je bilo zaustavljeno, vendar je voznik v postopku inšpekcijskega nadzora predložil kopijo pravilno izpolnjene priloge VII, zato je bil postopek nadzora zaključen. V dveh primerih je šlo za prevoz odpadkov s predhodno pisno prijavo in ustreznimi soglasji, izdanimi s strani pristojnih organov. Nobena pošiljka odpadkov ni bila zadržana. Odpadki so vizualno ustrezali navedbam v dokumentaciji. Vsa vozila, ki so odpadke prevažala, so bila ustrezno označena s tablo »A«.

 

V izvedenem nadzoru v Luki Koper so bili pregledani trije kontejnerji, s katerimi so se prevažali odpadki. V dveh primerih je šlo za izvoz odpadne plastike iz Slovenije, namembni državi sta bili Maroko in Indija, v enem primeru pa se je odpadna plastika pošiljala iz Italije v Tajvan. V vseh treh primerih so bili opravljeni dokumentarni in fizični pregledi pošiljk, na katerem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

 

*   *   *