Skoči na vsebino

NOVICA

DS Prijon na srečanju županov o prostorskem razvoju občin

Ljubljana, 30. 1. 2019 – Državni sekretar Aleš Prijon je nagovoril udeležence 2. strokovnega srečanja županj in županov Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Državni sekretar je v uvodnem nagovoru poudaril, da sta »načrtovanje prostorskega razvoja in ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj izjemno pomembni področji, ki smo jih v Sloveniji poverili v upravljanje občinam. Prostor je omejena dobrina in vsak poseg v prostor je skorajda nepovratna zadeva, vsaj če ga merimo z enoto človekovega življenja. In seveda je prostor mesto srečevanja številnih interesov: zasebnih in javnih, razvojno gospodarskih in interesov po ohranjanju obstoječega stanja.« Državni sekretar Prijon je občine tudi pozval, da pohitijo s sprejemom občinskih prostorskih načrtov, saj je le-ta v kar 36-ih občinah še v pripravi. Stari prostorski načrti in odloki o prostorskih ureditvenih pogojih bodo 31. 12. 2021 namreč prenehali veljati, do 1. 1. 2023 pa morajo biti sprejeti regionalni prostorski plani.


Na srečanju so med drugim razpravljali tudi o vodenju prostorskega razvoja občin; urejanju naselij in vplivu občin na izgled svojih okolij; stanovanjski politiki v občinah; razvojnih priložnostih občin in trajnostnem turizmu; uporabi novih tehnologij in razvoju občin; varnosti v občinah; možnostih pridobivanja sredstev EU.

 

*   *   *