Skoči na vsebino

NOVICA

17. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 31. 1. 2019 - Vlada RS je na 17. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Uredba daje podlago, da  razvrstimo  območja otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali opuščenih industrijskih območjih v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Navedena območja se lahko tako razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

 

Na podlagi razvrstitve teh območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi se lahko, in sicer v skladu s 24. členom Zakona o varstvu okolja,  določi degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih. Uredba določa tudi, kateri podatki oziroma izsledki raziskav so podlaga za razvrščanje območij v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

 

 

Aneksi h koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin

 

Vlada RS je sprejela sklep o sklenitvi aneksov k osmim koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin, s katerimi vlada določi posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije v letu 2019, in sicer:

 

- iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, s koncesionarjem Kolektor Cestno podjetje Nova gorica d.o.o.;

- iz lovilne jame na reki Tolminki, s koncesionarjem Soške elektrarne, Nova gorica, d.o.o.;

- iz lovilne jame na reki Bači, s koncesionarjem Soške elektrarne, Nova gorica, d.o.o.;

- iz struge reke Save na območju občine Litija, s koncesionarjem PGM Hotič proizvodnja gradbenega materiala d. o. o.;

- iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s. p.;

- iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Robert Žagar s. p.;

- iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Damjan Petrica s. p.;

- in iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, s koncesionarjem ZUPROM Prevozi in trgovina d. o. o.

 

Za podpis aneksov je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

 

 

*   *   *