Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

17. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 31. 1. 2019 - Vlada RS je na 17. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Uredba daje podlago, da  razvrstimo  območja otroških igrišč, stanovanjskih območjih, kmetijskih zemljiščih ali opuščenih industrijskih območjih v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Navedena območja se lahko tako razvrstijo v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

 

Na podlagi razvrstitve teh območij v največjo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi se lahko, in sicer v skladu s 24. členom Zakona o varstvu okolja,  določi degradirano okolje in program ukrepov za izboljšanje kakovosti tal na teh območjih. Uredba določa tudi, kateri podatki oziroma izsledki raziskav so podlaga za razvrščanje območij v posamezne razrede ali stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

 

 

Aneksi h koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin

 

Vlada RS je sprejela sklep o sklenitvi aneksov k osmim koncesijskim pogodbam za odvzem naplavin, s katerimi vlada določi posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem koncesije v letu 2019, in sicer:

 

- iz struge reke Soče – iz lovilne jame pri Dolinah, s koncesionarjem Kolektor Cestno podjetje Nova gorica d.o.o.;

- iz lovilne jame na reki Tolminki, s koncesionarjem Soške elektrarne, Nova gorica, d.o.o.;

- iz lovilne jame na reki Bači, s koncesionarjem Soške elektrarne, Nova gorica, d.o.o.;

- iz struge reke Save na območju občine Litija, s koncesionarjem PGM Hotič proizvodnja gradbenega materiala d. o. o.;

- iz struge reke Soče – Lokacija pod Kamnim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo in storitve s TGM Vladimir Jeklin s. p.;

- iz struge reke Soče – Lokacija pri Žvikarju, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Robert Žagar s. p.;

- iz struge reke Soče – Lokacija pod Idrskim, s koncesionarjem Avtoprevozništvo Damjan Petrica s. p.;

- in iz struge reke Soče – Lokacija pod Volarji, s koncesionarjem ZUPROM Prevozi in trgovina d. o. o.

 

Za podpis aneksov je vlada pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

 

 

*   *   *