Skoči na vsebino

NOVICA

15. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 17. 1. 2019 - Vlada RS je na 15. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva z okolje in prostor.

Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada

 

Vlada RS je sprejela Spremembo Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada (SSRS).

 

Predmet spremembe Akta o ustanovitvi SSRS so pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta, ki predstavljajo Ministrstvo za okolje in prostor. S spremembo se predlaga, da imata predstavnika Ministrstva za okolje in prostor najmanj pet let delovnih izkušenj na stanovanjskem področju oziroma področju urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in graditve stanovanjskih objektov.

 

S spremembo akta se predlaga tudi, da se po sprejetju spremembe Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS, ponovno preveri izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev pri že imenovanih članih nadzornega sveta.

 

Sklenitev aneksa v zvezi z rabo vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice

 

Vlada RS je sklenila aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 27. 1. 2016 s koncesionarjem Terme Krka, zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d. o. o., v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin V-11/87 in V-12/04 za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice. Z aneksom št. 2 je vlada potrdila spremenjene koordinate in zmanjšane količine termalne vode, kot je določeno v Uredbi o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04.

 

 

*   *   *