Skoči na vsebino

NOVICA

Začetek del v Jernejevem kanalu

12.30 Obvezna državna gospodarska javna služba na področju urejanja voda na območju izvajanja del in storitev čiščenja gladine celinskih voda ter preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda na celotnem območju Slovenije -  VGP Drava Ptuj, bo pričela z odstranitvijo opuščenih plovil neznanih lastnikov iz kanala. Pridobljeno je bilo namreč zadnje dovoljenje, s katerim je prižgana zelena luč za odstranitev odpadnih plovil neznanih lastnikov iz Jernejevega kanala in odvoz na ustrezno odlagališče v Avstrijo. Pričetek del si bodo ogledali minister za okolje in prostor Jure Leben, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in župan občine Piran Đenio Zadković, ki bodo na razpolago za izjave.

 

Odprto za medije. Možnost izjave za medije
Lokacija: Jernejev kanal, Sečovlje