Skoči na vsebino

NOVICA

Program EPSON je na spletnih straneh objavil več razpisov za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve

Ljubljana, 8. 1. 2019 - Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov. Prav tako podpira tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in štiri partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja.

 

Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Rezultati opravljenih raziskav, informacije o dogodkih in razpisih programa so dostopne na spletni strani.  

 

Objavljeni razpisi:

 

1.  Lokaliziranje in merjenje ciljev trajnostnega razvoja v mestih in regijah

Rok za prijavo na razpis je 18. marec 2019, vrednost naročila je do 120.000 EUR. Razpis je objavljen na Luksemburškem nacionalnem portalu za javna naročila. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani programa.

 

2. Dinamika trgov stanovanjskih nepremičnin v čezmejnih območjih

Rok za prijavo na razpis je 21. marec 2019, vrednost naročila je do 75.000 EUR. Razpis je objavljen na Luksemburškem nacionalnem portalu za javna naročila.  

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani programa.

3.  Medregionalni odnosi v Evropi

 

Rok za prijavo na razpis je 22. marec 2019, vrednost naročila  je do 1.100.000 EUR. Razpis je objavljen naLuksemburškem nacionalnem portalu za javna naročila. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani programa.

4. Kulturna dediščina kot vir družbene blaginje evropskih regij

 

Rok za prijavo na razpis je 29. marec 2019, vrednost naročila je do 850.000 EUR. Razpis je objavljen na Luksemburškem nacionalnem portalu za javna naročila.  Dodatne informacije so na voljo na spletni strani programa.

 

*   *   *