Skoči na vsebino

NOVICA

Goodyear po integralnem postopku v 4 mesecih do gradbenega dovoljenja - Prvo gradbeno dovoljenje izdano na ta način

Ljubljana, 8. 1. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor z novim svežnjem prostorske zakonodaje stremi k odpravljanju administrativnih ovir ter zapletene birokracije, ki po nepotrebnem otežujejo državljankam in državljanom ter poslovnim subjektom hitre investicije. Prvi rezultati nove prostorske zakonodaje se že kažejo. Kranjsko podjetje Goodyear je tako v pičlih 4 mesecih pridobilo gradbeno dovoljenje po novem integralnem postopku. Resda sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja ni bil tipičen, saj ni bilo pritožb strank v postopku in zunanjih udeležencev, kar bistveno vpliva na čas vodenja postopka. Podjetju je bilo tako omogočena 94 milijonov evrov vredna naložba, s katero bo za približno 25 odstotkov povečal zmogljivosti, to je do 1,8 milijona dodatnih pnevmatik in okoli 160 novih delovnih mest.

Državni sekretar Aleš Prijon ob tem poudarja, da »Ministrstvo za okolje in prostor v prvi vrsti varuje slovensko okolje in naravne danosti Slovenije, a ob tem ne pozablja na sorazmerni nujni gospodarski razvoj Slovenije, ki pa ni možen brez jasnih, hitrih in učinkovitih (prostorskih) postopkov«. Dodaja, da se na »ministrstvu nova ekipa še kako zaveda, da je v službi tako okolja kot državljank in državljanov, zato si želimo, da bi nova zakonodaja olajšala posameznikom in poslovnim družbam hitrejšo pot do želenih ciljev, brez oškodovanja naše zelene Slovenije. Na ministrstvu prav sedaj poteka tudi evalvacija gradbene zakonodaje in priprava izboljšav, v sklopu katere bomo predlagali še dodatne ukrepe za večjo funkcionalnost in ažurnost postopkov«.


Ministrstvo po novi zakonodaji vodi postopek v skladu z določbami Gradbenega zakona za integralni postopek, v katerem sta združena postopek presoje vplivov na okolje ter postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Za vse objekte z vplivi na okolje oziroma integralne postopke je sedaj pristojno ministrstvo, kar za investitorja pomeni »vse na enem mestu«. Z integracijo postopkov ne prihaja več do podvajanja dokumentacije in procesnih dejanj (ena obravnava, seznanjanje istih strank in zainteresirane javnosti v različnih postopkih, izda se ena odločba, pravna sredstva zoper odločbo). Nova ureditev ob racionalizaciji postopkov zagotavlja vse standarde sodelovanja javnosti ter pravnega varstva udeležencev tega postopka, omogoča pa tudi postopek prevlade javne koristi. Zakon določa rok za izdajo gradbenega dovoljenja pet mesecev od vložitve popolne zahteve, pri čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj in javne razprave.

 

*   *   *