Skoči na vsebino

NOVICA

23. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 24. 12. 2018 - Vlada RS je na 23. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva z okolje in prostor.

Odgovor na zahtevo za izdajo začasne odredbe zoper Odlok o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019

 

Vlada RS je določila odgovor na zahtevo za izdajo začasne odredbe v tožbi tožeče stranke Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, za zadržanje izvajanja Odloka o ukrepu odvzema osebkov rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 (Uradni list RS, št. 74/2018) in ga bo poslala Upravnemu sodišču RS.

 

Vlada odgovarja, da izdaja začasne odredbe ni utemeljena.


Med drugim vlada meni, da v predlogu tožeče stranke ni utemeljen nastanek težko popravljive škode. Posebno še, ker ima vrsta rjavega medveda v primerjavi z volkom drugačno socialno strukturo, saj rjavi medvedi ne živijo in lovijo v tropih. Podatki rednega spremljanja stanja populacije rjavega medveda ne kažejo nobenih negativnih posledic izvajanega odstrela na populacijo rjavega medveda. Populacija rjavega medveda se v zadnjih letih širi številčno in prostorsko.

 

Vlada se strinja, da je vsaka žival sama po sebi dragocena, vendar je treba v tem primeru gledati na celotno populacijo, saj prav ustrezno upravljanje s to vrsto na ravni populacije po mnenju vlade zagotavlja strpen odnos slovenske družbe do te živali.

 

*   *   *