Skoči na vsebino

NOVICA

Ugotovitve inšpekcijskih pregledov na področju upravljanja večstanovanjskih stavb

Ljubljana, 21. 12. 2018 – Da bi izboljšali kakovost upravljanja večstanovanjskih stavb, je Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor tudi v letošnjem letu izvedla usmerjeno akcijo, v kateri je preverjala zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje.

Nadzor je bil izveden v 25. naključno izbranih večstanovanjskih stavbah, razpršenih po celotnem območju Slovenije. Vzorec naključnih stavb je bil izbran tako, da se je posamezni upravnik pojavil le enkrat. Akcija je bila v prvem delu namenjena preverjanju načina gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada, v drugem pa izstavljanju obračuna stroškov ter prikazovanja stanja rezervnega sklada za celotno večstanovanjsko stavbo.


Od uvedenih 25 inšpekcijskih postopkov, v 12. ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v 13. pa so bili uvedeni prekrškovni postopki. Do danes jih je 9 zaključenih, 4 prekrškovni postopki so še v teku. Ugotovljene kršitve se pretežno nanašajo na izpolnjevanje obveze, da mora upravnik sredstva rezervnega sklada naložiti samo v depozite pri bankah in hranilnicah, ki imajo v skladu s predpisi o bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju Slovenije, ter na izstavljanje obračuna stroškov v delu prikazovanja stanja rezervnega sklada za celotno stavbo.


V zadnjih letih je Stanovanjska inšpekcija na področju upravljanja večstanovanjskih stavb izvedla več usmerjenih nadzorov, katerih namen je bil preveritev izvajanja vzdrževalnih del na napravah in preveritev nekaterih pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb. Vse akcije so bile izvedene z namenom, da se zagotovi pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb in tako stanje večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba.

 

*   *   *