Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Leben v Državnem zboru tudi o urejanju degradiranih območij v Sloveniji

Ljubljana, 17. 12. 2018 – Minister za okolje in prostor Jure Leben je danes v Državnem zboru RS odgovarjal na ustna vprašanja poslancev. Med drugim je spregovoril tudi o slovenskih degradiranih območjih in odlagališču Rakovnik. Minister Leben je poudaril, da je njegova zaveza, da bo Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2019 pripravilo Register potencialno onesnaženih območji, kjer se bo združilo podatke iz vseh razpoložljivih virov. Minister je v nadaljevanju opozoril, da je po identifikaciji potencialno onesnaženih območij potrebno sprejeti Zakon o varstvu okolja (ZVO), ki nam bo dal pravno osnovo za postopke sanacije in financiranje. "Pri tem zakonu bomo morali delovati skupaj, premišljeno in brez delitev na naše in vaše, saj je preveč stvari odvisnih od tega zakona", je povedal minister. Minister Leben je dodal, da "bom pri novelaciji Zakona o varstvu okolja vztrajal, da zakonsko opredelimo načelo onesnaževalec plača. Sicer bomo v Sloveniji vedno in povsod davkoplačevalci plačevali za grehe drugih.«

Degradirana območja v Sloveniji namreč trenutno določa 24. člen ZVO-1. Skladno s temi določbami zakona imamo določeno območje Zgornje Mežiške doline, kjer je Vlada RS v letu 2007 z odlokom sprejela tudi program za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Vlada RS je od leta 2007 pa do konca leta 2018 za sanacijo tega okolja namenila okoli 9.5 MIO EUR, do konca leta 2022 (predviden rok za zaključek sanacije) pa je za sanacijo Zgornje Mežiške doline namenjenih še 3,9 MIO EUR.

 

Drugi primer sanacije degradiranega območja poteka v Mestni občini Celje, kjer MOP pripravlja projekt sanacije nezakonitega odlagališča v Bukovžlaku na parceli 115/1 k.o. Teharje.  V letu 2018 so bile izvedene in zaključene vse potrebne raziskave in sedaj potekajo pogajanja glede zemljišč, le ta so namreč pretežno v privatni lasti. Za vse dosedanje aktivnosti je MOP od leta 2014-2018 namenil okoli 400.000 EUR. Sanacija bo končana julija 2021. Minister Leben je dodal, »da smo resno lotili tega sicer kompleksnega izziva. Ravno prejšnji teden se je zaključila enomesečna javna obravnava treh podzakonskih aktov, ki so osnova za sanacijo desetih vrtcev v Celjski kotlini. Sedaj so vsi trije akti v medresorski obravnavi, sprejem podzakonskih aktov pričakujem v pričetku prihajajočega leta.« V prihodnjih dveh letih, torej v 2019 in 2020, bomo sanirali 10 vrtcev, za sanacijo smo predvideli en milijon evrov.

 

Glede sanacije odlagališča Rakovnik je minister v odgovoru povedal, da je bila v letu 2018  izdelana Idejna zasnova za sanacijo odlagališča Rakovnik. Podpisana je pogodba med MOP in Rakovnik ekologijo d.o.o glede brezplačnega prenosa v last in posest nepremičnine, ki so v lasti Rakovnik ekologije d.o.o. na Republiko Slovenijo. Sočasno potekajo postopki za pripravo investicijske dokumentacije za izvedbo sanacije in postopki za določitev upravljavca odlagališča. Povedal je, »da predvidevamo, da bomo s sanacijo lahko pričeli v letu 2019 (v kolikor bomo pridobili vsa potrebna dovoljenja) in zaključili v letu 2021.«

Minister Leben je sklenil:«Pospešeno smo se lotili  urejanja tega področja, a nekatere stvari (ZVO) bodo odvisne tudi od sodelovanja s poslankami in poslanci DZ ter ostalimi ključnimi deležniki.«

 

*   *   *