Skoči na vsebino

NOVICA

20. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 14. 12. 2018 - Vlada RS je na 20. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Mnenje o predlogu Zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona

 

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu Zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona (GZ-A), ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Poslanci in poslanke predlagajo ukinitev zahteve po pridobivanju uporabnega dovoljenja pred začetkom uporabe enostanovanjske stavbe.

 

Mnenje vlade je do predloga odklonilno, in sicer zato, ker je namen Gradbenega zakona ščitenje javnega interesa. Javni interes je v zagotavljanju zdravja in življenja ljudi ter varnosti in zanesljivosti objektov in njihove energetske učinkovitosti, pa tudi njihove skladnosti z urbanističnimi pravili, ki so prav tako namenjena zagotavljanju kakovostnih življenjskih razmer in varstvu okolja.  V zadnjih šestih letih, ko se uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe ni zahtevalo, se je pojavljalo večje število zlorab predvsem v smislu spreminjanja namembnosti takšnih stavb in tudi strokovna javnost je opozarjala na pojav številnih neskladnih gradenj. Vse to je zakonodajalca vodilo k sprejemu odločitve, da je treba v Gradbenem zakonu ponovno uzakoniti zahtevo po pridobitvi uporabnega dovoljenja pred začetkom uporabe enostanovanjskih stavb. V novem Gradbenem zakonu je postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za večino objektov, tudi za enostanovanjske stavbe, poenostavljen, saj se izda brez tehničnega pregleda, na podlagi same dokumentacije in izjav, ki jih izdelajo in potrdijo pooblaščeni strokovnjaki.

 

Stanovanjske stavbe v Sloveniji predstavljajo velik del gradenj, zato se lahko z zahtevo po pridobitvi uporabnega dovoljenja pred začetkom njihove uporabe v velikem deležu odpravi pojav neskladnih gradenj, obenem pa zagotavlja tudi izpolnjevanje zahteve po energetski učinkovitosti stavb.  

 

*   *   *