Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

2. konferenca Programa projektov e-prostor – en prostor za vse

Ljubljana, 6. 12. 2018 – V prostorih Hiše EU je potekala 2. konferenca »Programa projektov eProstor«, ki sta jo organizirala Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter Geodetska uprava RS. Širši strokovni javnosti je predstavila dosedanje dosežke enega največjih projektov na področju prostorskega načrtovanja graditve in upravljanja nepremičnin. Zmanjšanje birokratizacije postopkov je cilj, ki ga zasledujejo številne državne inštitucije. V ta namen MOP izvaja ta program, ki bo v praksi predstavljal »en prostor za vse«. Cilj programa je namreč zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin, z združevanjem ter boljšo povezljivostjo podatkov.

Državni sekretar Aleš Prijon je v nagovoru poudaril, da »na ministrstvu želimo z eProstorom pospešiti in izboljšati procese na področjih urejanja prostora, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, procese in podatke pa tudi medsebojno povezati. Omogočili bomo brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravili administrativne ovire in zagotovili enostavno dostopne, kakovostne uradne podatki o nepremičninah, prostoru in graditvi. Pred enim letom je bila na poti k temu cilju sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, in tudi dva predpisa s področja evidentiranja in vrednotenja nepremičnin; trenutno pa je v strokovni obravnavi tudi nov sistemski zakon o katastru nepremičnin.«

 

Anton Kupic, Generalni direktor Geodetske uprave RS je povedal, da si je geodetska uprava za enega bistvenih ciljev Strategije razvoja do leta 2025 zadala povečati razpoložljivost kakovostnih in uradnih prostorskih podatkov ter operativna odličnost. Geodetska uprava bo v okviru eProstora do konca leta 2021 informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki bo omogočala sodobno delovanje nepremičninskega sistema in bo predstavljala enotno državno prostorsko infrastrukturo. Hkrati bo konca marca 2019 vzpostavila digitalni arhiv zemljiškega katastra in katastra stavb. Na področju lokacijske izboljšave bo izboljšala grafične podatke zemljiškega katastra oz. izboljšala pozicijsko natančnost katastrskega načrta na območjih stavbnih zemljišč.

 

Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja na MOP Barbara Radovan je izpostavila, da bo z eProstorom vzpostavljen prostorski informacijski sistem in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov. Uveden bo elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. Predstavila je tudi medsebojno povezanost nove zakonodaje na področju urejanja prostora, graditve in evidentiranja nepremičnin in programa projektov eProstor.

 

Krepiti prepoznavnost MOP in geodetske uprave ter graditi naklonjenost do dosežkov projekta sta med cilji današnje konference, kar je predstavila mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja geodetske uprave in vodja Programa projektov eProstor.

 

V nadaljevanju konference so bili med drugim predstavljeni tudi osnovni okvir oziroma standard za podatke in storitve v eProstoru, ki jih določa direktiva INSPIRE, koncept vzpostavitve sodobnega prostorskega informacijskega sistema, elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanje (ePlan),  elektronsko poslovanje na področju graditve (eGraditev) in aktivnosti v zvezi z masovnim zajemom podatkov o dejanski rabi poseljenih zemljišč in evidence stavbnih zemljišč.

 

*   *   *