Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje držav pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic

Durban (Južna Afrika), 4. 12. 2018 - Danes se je pričelo 7. redno zasedanje držav pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic. (AEWA). Ta Sporazum se nanaša na skupno ohranjanje in upravljanje skoraj pol milijarde vodnih ptic, ki živijo in se selijo v tej regiji in ljudem nudijo vlogo v ohranjanju mokrišč, možnosti za lov, razvoj turizma in druge ekosistemske storitve. Današnje zasedanje je otvoril minister za ekonomijo, turizem in okolje regije KwaZulu Natal in izpostavil dosežke pri ohranjanju vodnih ptic in njihovega okolja ter pomena, ki ga imajo pri razvoju turizma v regiji. Na začetku vsakega zasedanja AEWA podeljuje tudi nagrado za dosežke, tokrat jo je dobil Sektor za ohranjanje narave v egiptovskem ministrstvu za okolje, in sicer za uvedbo projektov odgovornega lova in ohranjanje kritično ogroženih mokrišč. Sporazum za skupno ohranjanje in upravljanje določa splošne ohranitvene ukrepe za ohranjanje 445 populacij vodnih ptic in njihovih življenjskih prostorov, akcijski načrt in navodila za izvajanje. Akcijski načrt določa status ogroženosti vsake od teh populacij ter posledično možnost lova nanje. Preko 90 se jih pojavlja tudi v Sloveniji.

Status  ogroženosti se spremeni na vsakem srečanju držav pogodbenic glede na ugotovitve strokovnega odbora, objavljenega v Poročilu o statusu populacij.  V zadnjih desetih letih se je 60 populacijam stanje ohranjenosti izboljšalo, med drugim tudi dvema vrstama zaradi izboljšanja stanja ohranjenosti v svetovnem okviru, ena od teh je kosec (Crex crex). 57 populacijam se je stanje poslabšalo. Od zadnjega zasedanja držav pogodbenic pred tremi leti se je stanje poslabšalo 12-tim populacijam, in sicer do te ravni, da lov nanje ni več trajnosten. Na tem zasedanju je predvidena sprememba Akcijskega načrta (del pravno zavezujoče Priloge III k sporazumu), ki naj bi odražala to spremembo. Na zasedanju je predviden tudi sprejem Strateškega načrta AEWA 2019-2027, ki bo določil mednarodno čim bolj usklajeno ohranjanje in upravljanje teh populacij in njihovih življenjskih prostorov za to obdobje. Temelj je ohranjanje območij, ki so ključna za razmnoževanje, selitev in prezimovanje vodnih ptic (v EU so to območja Natura 2000) in zagotavljajo ugodno stanje populacij (zlasti v Evropi je bilo v preteklih desetletjih veliko sredstev in naporov vloženih v izboljšanje stanja mokrišč). Aktivnosti, ki temeljijo na ohranjenih populacijah in mokriščih, kot sta lov in ekoturizem, so sprejemljive in dobrodošle, vendar morajo biti trajnostne (v Evropi in Afriki). Vzporedno mora naprej potekati monitoring in ugotavljanje stanja ohranjenosti (podatkov ni le za 2% vseh populacij) ter vključevanje v programe upravljanja. Izvajanje celotnega predlaganega Strateškega načrta bo zahtevalo tudi sprejetje ustreznega financiranja, kar bo predstavljalo velik izziv v nadaljnjih pogajanjih.

 

Slovenija k sporazumu pomembno prispeva z ohranjanjem populacij vodnih ptic v območjih Natura 2000 in s trajnostnim lovom na vodne ptice, ki obsega samo eno lovno vrsto (raco mlakarico) z dobro načrtovanim lovom.

V prihodnjih dneh bodo potekala pogajanja o predlaganih odločitvah, zasedanje se bo zaključilo v soboto s sprejetjem odločitev, predvidoma vseh predlaganih.

 

 

*   *   *