Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrska konferenca o inovativnih rešitvah za onesnaževanje v jugovzhodni in južni Evropi

Beograd, 4. 12. 2018 – Državni sekretar Simon Zajc se udeležuje konference o inovativnih rešitvah za onesnaževanje v jugovzhodni in južni Evropi, ki jo je organiziralo Ministrstvo za okolje Republike Srbije ob pomoči Programa Združenih narodov za okolje (UNEP). Glavna tema konference je, kako najti inovativne rešitve za preprečevanje onesnaževanja preko upravljanja naravnih virov v tem delu Evrope in kako lahko preko krožnega gospodarstva najdemo priložnosti za okolje.

Državni sekretar je izpostavil pomen regionalnega povezovanja, ko se naslavlja problem onesnaževanja. Predstavil je nekaj aktivnosti Slovenije v boju proti onesnaževanju, in sicer aktivnosti spodbujanja prehoda na krožno gospodarstvo in v tem okviru izpostavil pomen učinkovitega ravnanja z odpadki. Ključno je dobro ločeno zbiranje odpadkov in učinkovito izvajanje načela onesnaževalec plača skozi razširjeno odgovornosti proizvajalca. Poudaril je pomen izobraževanja otrok za spremembo navad k okolju bolj prijaznim navadam. Na področju onesnaževanja zraka je predstavil platformo, kjer lahko civilna javnost najde podatke o onesnaženosti zraka v vseh regijah Slovenije. 

 

Ob koncu se je zavzel tudi za pomen regionalnega sodelovanja pri naslavljanju problemov onesnaževanja na globalni ravni in se pridružil skupni regionalni viziji o inovativnih rešitvah na področju onesnaževanja, ki je bila sprejeta ob koncu konference.

 

*   *   *