Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister z deležnikih o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 

Ljubljana, 26. 11. 2018 - Minister Jure Leben je v proces priprave programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe vključil tudi nevladne organizacije in predstavnike občin, saj se zaveda, da lahko "le z dialogom in sodelovanjem le izboljšamo dosedanji sistem". Udeleženci so na srečanju družno pozdravili novost v procesu priprave programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, to je možnost posvetovanja pred samim zaključkom javne obravnave, saj tovrstno posvetovanje omogoča neposredno predstavitev in izmenjavo stališč.

 

Uvodoma je prisotnim minister Leben predstavil ključne poudarke programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 in pa načrte za pospešitev porabo sredstev preko kadrovske okrepitve dela ministrstva, ki upravlja s skladom. Udeležencem je ob tem sporočil, da bo v prihajajočem letu moč v programu dodatno zaposliti 10 oseb za določen čas.

 

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije je predlagala ozaveščanje občin, saj niso prejeli odziva s strani občin na osnutek v javni obravnavi. Predstavnik Mestne občine Velenje, Iztok Mori, je predstavil projekt občine na področju prometa in predlagal širitev možnosti prijave na pozive Eko sklada za nakup avtobusov na vse občine. To je že predvideno v osnutku programa. 

 

Predstavniki nevladnih organizacij so izrazili bojazen, da je v osnutku programa premalo jasno napisana delitev sredstev za sofinanciranje nevladnih organizacij na programski in projektni del, za kar bodo predlagali dopolnitve. Prav tako vidijo velik potencial v občinah in ozaveščanju občin, da bi pristopile k izvajanju ukrepov, med drugim na področju prilagajanja, skupnostnih projektov oskrbe z energijo, učinkovite rabe energije v stavbah, zeleni shemi trajnostnega turizma, ipd. Najbolj kritični pa so bili do možnosti sofinanciranja vozil na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP), saj da gre za zaklepanje razvoja v nadaljnjo rabo fosilnih goriv. Predstavniki MOP so pojasnili, da gre za sofinanciranje nakupa vozil z namenom prevoza potnikov (torej za spodbujanje javnega potniškega prometa) in da trenutno električnih avtobusov ni mogoče dobiti na trgu, zato gre za prehodno rešitev, ki je tudi bolj učinkovita (avtobus prepelje več ljudi) ter ima nizke emisije v celotni življenjski dobi vozila.

 

Javna obravnava se je 26. 11. 2018 zaključila, vendar so predlogi javnosti dobrodošli tudi kasneje in med samim izvajanjem, saj je poseben ukrep sklada poimenovan Druga namenska poraba namenjen ravno sofinanciranju upravičenih namenov porabe, ki se bodo med letom izkazali kot nujni za pospešitev prehoda v nizkoogljično, trajnostno in podnebno odporno družbo. 

 

*   *   *