Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca Združenih narodov o biotski raznovrstnosti – »Investiranje v biotsko raznovrstnost za ljudi in planet«

Sharm El Sheikh, Egipt, 29. 11. 2018 – Zaključuje se Zasedanje pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti, ki je potekalo od 14. novembra. V okviru zasedanja je najprej potekalo srečanje na visoki ravni, ki se ga je udeležil državni sekretar za okolje Simon Zajc. V nadaljevanju je vzporedno potekalo 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti, 9. zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti in 3. zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Letošnje zasedanje je hkrati 25. obletnica konvencije, ki je glavni mednarodni instrument za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ga je ratificiralo 196 držav. Podatki kažejo na močno slabšanje stanja biotske raznovrstnosti po svetu, kar zahteva okrepitev ukrepov za varstvo vrst in njihovih habitatov. Dobro ohranjena biotska raznovrstnost prinaša okoljske, ekonomske in socialne koristi.


Splošni okvir biotske raznovrstnosti na ravni Združenih narodov zavezuje države pogodbenice k izvajanju konvencije in njenih protokolov ter drugih večstranskih okoljskih sporazumov povezanih z biotsko raznovrstnostjo in cilji trajnostnega razvoja.


Na zasedanju, ki poteka vsaki dve leti, predstavniki držav pogodbenic razpravljajo o doseženem napredku pri izpolnjevanju strateškega načrta za ohranitev biotske raznovrstnosti ter sprejemajo odločitve o nadaljnjih korakih za odpravo glavnih vzrokov izgube biotske raznovrstnosti po svetu.


Zasedanja pogodbenic, ki ga je 17. novembra odprl predsednik Egipta, Abdel Fattah El-Sisi pod skupno temo »Investiranje v biotsko raznovrstnost za ljudi in planet« se je udeležila tudi delegacija Republike Slovenije. V okviru nacionalnih usmeritev, sklepov sveta ministrov EU za okolje in skupne koordinacije na ravni držav članic EU se je zavzemala za sprejetje ambicioznih nadaljnjih ukrepov za uresničitev globalnih ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti.


Med številnimi temami zasedanja je bilo veliko pozornosti posvečene pripravi in vzpostavitvi globalnega strateškega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020, ki bo sprejet na naslednjem zasedanju pogodbenic leta 2020 na Kitajskem. Pogodbenice so med drugim sprejele odločitve o  učinkovitejšem vključevanju biotske raznovrstnosti v druge sektorje, področja in politike. To je zlasti pomembno z vidika prispevka biotske raznovrstnosti k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ter doseganja zastavljenih ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Pogodbenice so se zavzele tudi za ukrepe za preprečevanje slabšanja stanja prostoživečih opraševalcev in ozaveščanja o njihovem pomenu za stabilnost ekosistemov, zlasti za kmetijstvo in zagotavljanje prehranske varnosti.


Vzporedno  je potekalo tudi zasedanje Kartagenskega protokola o biološki varnosti in pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Na zasedanju so razpravljali o hitrem razvoju in potencialnih učinkih novih biotehnologij, sintezne biologije ter urejanja genomov. Nove tehnologije predstavljajo možno rešitev za številne probleme družbe, a hkrati predstavljajo tudi potencialno možnost škodljivih učinkov, zaradi česar je urejanje tega področja na mednarodni ravni še posebej pomembno.


V času zasedanja so potekali številni vzporedni dogodki  s predstavitvami vladnih in nevladnih organizacij, ki z inovativnimi idejami, projekti in tehnologijami raziskujejo možnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti po svetu.

 

*   *   *

 

Srečanje na visoki ravni, 15. 11.