Skoči na vsebino

NOVICA

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor

Ljubljana, 20. 11. 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 12. 11. 2018 na spletni povezavi objavilo študijo variant in okoljsko poročilo v postopku priprave DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. Namen javne objave je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami. Javna razgrnitev bo potekala od 12. novembra do 14. decembra 2018 na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pri MOP, na Direktoratu za letalski in pomorski promet pri Ministrstvu za infrastrukturo in v prostorih občin Hoče-Slivnica, Race-Fram in Miklavž na Dravskem polju. Javna obravnava bo 22. novembra 2018 ob 16.00 v Kulturnem domu Hoče. V času javne objave oziroma razgrnitve lahko zainteresirana javnost poda svoje predloge in pripombe na naslov MOP, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor«.  

MOP bo skupaj s pobudnikom in investitorjem DPN, Ministrstvom za infrastrukturo, preučilo prejete pripombe, predloge in priporočila javnosti in do njih zavzelo stališce, o čemer bodo obveščene tudi občine, na območja katerih DPN posega. Utemeljene pripombe in predlogi z javne razgrnitve in obravnave bodo smiselno upoštevani v nadaljnjih fazah priprave DPN.  

 

 

*  *  *

 

Več informacij in gradivo