Skoči na vsebino

NOVICA

Posvet »Naloge občin v letu 2018 za kakovostno izvedbo NUSZ v prehodnem letu 2019«

10.00 Predstavnik MOP se bo udeležil posveta »Naloge občin v letu 2018 za kakovostno izvedbo NUSZ v prehodnem letu 2019«, ki ga organizira Skupnost občin Slovenije, v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS, Finančno upravo RS ter Ministrstvom za javno upravo. V letošnjem letu morajo občine pripraviti in sprejeti odloke o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2019. Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

 

Več informacij o posvetu
Lokacija: M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana