Skoči na vsebino

NOVICA

Vodohran Boršt z infrastrukturo zgrajen v sklopu projekta Suhokranjski vodovod

Žužemberk, 14. 11. 2018 – V.d. direktorice za vode in investicije Vesna Ugrinovski in župan Žužemberka Franc Škufca sta danes otvorila vodohran Boršt, ki je z infrastrukturo eden od ključnih delov projekta oskrbe s pitno vodo na območju Suhe Krajine, in sicer na območju petih slovenskih občin, Žužemberka, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Dobrepolja in Kočevja in kot tak predstavlja pomemben mejnik v razvoju teh občin. S sodelovanjem vseh naštetih občin in s pomočjo sredstev evropske kohezije politike, kjer Ministrstvo za okolje in prostor sodeluje kot posredniški organ, bo v okviru tega projekta zgrajeno dobrih 150 km cevovodov, 7 črpališč in 16 vodohranov, med katerimi je tudi vodohran Boršt.

Vsa ta infrastruktura je nujni pogoj večje zanesljivosti in varnosti javne oskrbe s pitno vodo ter učinkovitosti upravljanja z vodovodnimi sistemi. V primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju bo manj negativnih posledic. Z izgradnjo celotne infrastrukture bo 12 tisoč prebivalcev naše države deležno boljše oskrbe s pitno vodo.
 

 

*   *   *