Skoči na vsebino

NOVICA

EK zaprla kršitev glede nenotifikacije predpisov o vzpostavitvi okvira skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov

Ljubljana, 13. 11. 2018 – Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaprla kršitev glede nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta 2014/87/Euratom o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov.

Rok za prenos direktive je potekel 15. avgusta 2017, zato je decembra 2017 EK Sloveniji izdala uradni opomin. Slovenija je v odgovoru 30. januarja 2018 sporočila, da je bila direktiva prenesena v pravni red RS, in sicer je bil zadnji manjkajoči dokument, potreben za prenos, Zakon o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je bil sprejet 12. decembra 2017. 22. decembra  je  bil objavljen v Uradnem listu RS.

 

ZVISJV-1 je obsežen zakon, ki celovito ureja področje varstva pred sevanji in jedrske varnosti in hkrati prenaša tudi direktivo o določitvi temeljih varnostnih standardov. Sam proces sprejemanja zakona je bil dolgotrajen in je nekoliko zakasnil zaradi enega člena, katerega usklajevanje je potekalo nepričakovano dolgo. Ves preostali del ZVISJV-1 je bil pripravljen že pred poletjem 2017.
EK je tako 8. novembra 2018 postopek kot uspešno rešen zaprla.

 

*   *   *