Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis Sporazuma o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine

15.00 Minister Jure Leben bo podpisal Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine, skupaj z Zavodom RS za varstvo narave, občinami Bloke, Cerknica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna, Notranjskim regijskim parkom, Zavodom Znanje Postojna, Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras in Družbo Postojnska jama. Slovenija je leta 2015 pričela s pripravo nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine zaradi njegove izjemne univerzalne vrednosti. Klasični kras je sestavni del Dinarskega krasa. Glavne lastnosti, ki prispevajo k izjemni univerzalni vrednosti Klasičnega krasa so kraška polja ter na njih navezujoča se hidrološka in speleološka mreža ter podzemna favna. Na relativno majhnem območju Klasičnega krasa so zastopana kraška polja v različnih razvojnih fazah; Podpisniki sporazuma soglašajo, da se območje Klasičnega krasa na območju občin Bloke, Cerknica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna, predlaga za vpis na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO.

 

Lokacija: Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, Postojna