Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska komisija združila moči z akvariji po svetu za boj proti onesnaževanju s plastiko

Ljubljana, 7. 11. 2018 – To je ena od zavez, ki so bile razglašene na konferenci Naš ocean na Baliju. Evropska komisija je združila moči s programom Združenih narodov za okolje in drugimi mednarodnimi partnerji, da bi vzpostavila koalicijo akvarijev za boj proti onesnaževanju s plastiko. Akvariji po vsem svetu bodo v svojih prostorih organizirali stalne dejavnosti in bodo pozvani, naj spremenijo svojo politiko javnega naročanja, na primer v menzah in trgovinah, da bi odpravili vse plastične izdelke za enkratno uporabo. Cilj je, da bi bilo do leta 2019 vključenih vsaj 200 akvarijev, ki bodo ozaveščali javnost o onesnaževanju s plastiko. Institucije, vključene v pobudo, bodo sodelovale s potencialnimi partnerji kot so sponzorji in nevladne organizacije, da bi spodbudile najboljše prakse pri uporabi plastike na lokalni, regionalni, nacionalni in svetovni ravni. Razglasitev te kampanje je sledila večinskemu glasovanju v Evropskem parlamentu za predlog Komisije o prepovedi uporabe določene plastike za enkratno uporabo do leta 2021.

Poziv k sodelovanju na svetovni ravni je ena od uradnih zavez, ki jih je Evropska unija razglasila na 5. mednarodni konferenci Naš ocean 29. in 30. oktobra na Baliju. Ob tej priložnosti je komisar EU za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella dejal: »Evropska komisija si je 18 mesecev prizadevala spodbuditi in oblikovati to svetovno koalicijo. Akvariji so okno v naše oceane. S svojimi zbirkami in izobraževalnimi programi nam kažejo, kaj moramo zaščititi in navdihujejo prihodnje ljubitelje oceanov. Milijone ljudi obišče akvarije po svetu vsako leto. To jih bo spodbudilo k ponovnemu razmisleku o tem, kako uporabljamo plastiko.«


Od začetka leta 2014 so konference Naš ocean pritegnile pomembne udeležence iz več kot 100 držav, vključno z voditelji držav ali vlad in ministri, družbami (od velike industrije in tradicionalnega ribiškega sektorja do tehnologije Silicijeve doline), nevladnimi organizacijami in človekoljubnimi organizacijami. Skupaj so sprejele več kot 1.100 konkretnih, merljivih in spremljanih zavez. Konferenca Naš ocean, ki jo je leta 2017 gostila Evropska unija, si je zastavila zelo visoke cilje: 433 oprijemljivih in merljivih zavez, 7,2 milijarde EUR finančnih zavez in 2,5 milijona kvadratnih kilometrov dodatnih morskih zavarovanih območij. Ustanovno konferenco je leta 2014 gostila vlada Združenih držav Amerike, zatem je konferenco leta 2015 gostil Čile, leta 2016 ponovno Združene države, lansko leto pa Evropska unija na Malti. Letošnjo konferenco je gostila Indonezija na Baliju od 29. do 30. oktobra, Norveška pa jo bo leta 2019.


Svetovno koalicijo mednarodnih akvarijev bo usklajevala Evropska komisija skupaj s Programom Združenih narodov za okolje in s podporo Oceanografskega muzeja iz Monaka, Evropske zveze upraviteljev akvarijev, Svetovnega združenja živalskih vrtov in akvarijev, Partnerstva za ohranjanje akvarijev ZDA in Medvladne oceanografske komisije Unesca. Do sedaj je 106 akvarijev iz 33 držav, vključno s 67 s sedežem v Evropski uniji (glej podroben seznam v prilogi), že zagotovilo podporo novi koaliciji »Akvariji po svetu #pripravljeni na spremembe #da bi premagali onesnaževanje s plastiko« ("World aquariums #ReadyToChange to #BeatPlasticPollution").

 

Izhodišča


Ogromne količine plastičnih odpadkov onesnažujejo naša morja in obale ter ogrožajo večino morskih vrst. Medtem ko so čiščenja plaž pomembni in potrebni ukrepi, pa je treba nujno spremeniti naše proizvodne in potrošniške navade ter obnašanje, predvsem, da bi plastiki preprečili vstop v okolje.


Ta ukrep je le eden ukrepov, s katerimi Evropska komisija pospešuje prehod na krožno gospodarstvo. Prvo vseevropsko strategijo o plastiki je sprejela 16. januarja 2018. Nova vseevropska pravila za obravnavanje desetih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki so najpogosteje najdeni na evropskih obalah in v morjih, ter izgubljenega in zapuščenega ribolovnega orodja, so bila predlagana 28. maja, kar je Evropski parlament potrdil 23. oktobra. To je spremljala kampanja ozaveščanja »Pripravljeni na spremembe«, ki so jo dejavno podprli številni akvariji.


Komisar Vella je v okviru mednarodnih prizadevanj za omejitev odpadkov, zlasti plastičnih, ta teden vodil tudi delegacijo približno 40 predstavnikov podjetij iz EU v Indoneziji, da bi razpravljali o krožnem gospodarstvu in proučili možnosti za sodelovanje. Organi EU in Indonezije ter poslovni partnerji so izmenjali mnenja o plastiki, morskih odpadkih, odpadkih, kemikalijah in družbeni odgovornosti podjetij. Obisk Indonezije je bil del »misij za krožno gospodarstvo« EU, ki so politična in poslovna srečanja na visoki ravni za spodbujanje trajnostnih in z viri gospodarnih politik po svetu ter odpiranje trgov za zelena podjetja in podjetnike EU. Do sedaj so delegacije EU obiskale Čile, Kitajsko, Iran, Južno Afriko, Kolumbijo, Indijo in Japonsko.

 

*   *   *

 

Več informacij (v angleščini) (v angleščini)