Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Četrti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte

Ljubljana, 22. 10. 2018 – Evropska komisija je ta teden objavila četrti razpis za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V razpisu bo namenjeno od 80 do 100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer digitalna tranzicija; trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve; urbana revščina in urbana varnost. Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih z več kot 50.000 prebivalci. Rok za prijavo projektov je 31. januar 2019.

Pobudo in razpis UIA vodi neposredno Evropska komisija na podlagi Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Prek pobude se podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja.  Sredstva so namenjena lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest. Posamezni projekt mora biti inovativen, kakovosten, vključevati ključne deležnike, imeti merljive rezultate in ga je mogoče prenesti na druge mestne oblasti po vsej Evropi.


Poudarjene teme tokratnega razpisa so:

  • digitalna tranzicija: projekti povezani z vsebinami Evropskega partnerstva za inovacije in partnerstva za digitalno tranzicijo Urbane agende EU, na primer na področju vpeljave rešitev za pametna mesta, e-upravo, dostopnost podatkov, spodbujanje digitalnih tehnologij v povezavi z mestno infrastrukturo in storitvami, izboljšanje poslovnega okolja;
  • trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve: na primer projekti vključevanja modre in zelene infrastrukture v urbano prenovo in razvoj, za izboljšanje kvalitete bivalnega okolja, renaturacijo v mestih; projekti inovativnih pristopov za trajnostno rabo zemljišč, preprečevanje razpršenega širjenja mest, za degradirana urbana območja in spodbujanje urbanega kmetijstva;
  • urbana revščina: na primer projekti za odpravo različnih vrst segregacije, energetske revščine, revščine otrok, brezdomstva, za zagotavljanje varne hrane, dostopnost do zdravstva, vključevanje Romov v družbo in dostopnost osnovnih storitev;
  • urbana varnost: na primer projekti oblikovanja in načrtovanja varnejših javnih prostorov, za boljšo odpornost stavb in infrastrukture, standardizacijo procesov urbane varnosti, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti na področju varnosti, za povečanje medsektorskega sodelovanja in pripravljenosti na nevarnosti, podporo žrtvam kaznivih dejanj ter spletno varnost.

Za sredstva lahko kandidirajo lokalne oblasti (občine), ki so urbano območje z več kot 50.000 prebivalci ali združenje oziroma skupina lokalnih oblasti v čezmejnih območjih, različnih regijah ali različnih državah, ki so urbana območja in imajo skupaj več kot 50.000 prebivalcev.

 

*   *   *

 

 

Več informacij o vsebini razpisa in upravičencih ter navodila za prijavo