Skoči na vsebino

NOVICA

20. oktobra obeležujemo drugi Mednarodni dan krajine

Ljubljana, 12. 10. 2018 – Svet Evrope je 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine, ki usmerja pozornost predvsem v spodbujanje šolskih in univerzitetnih programov oziroma predmetov usmerjenih v spoznavanje vrednot krajine ter spoznavanje pomena varstva, upravljanja in načrtovanja krajin (izvajanje 6. člena Evropske konvencije o krajini). Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja. Krajine, v katerih se prepletajo naravne in kulturne vrednote ter izpričujejo način življenja preteklih rodov, krepijo prepoznavnost prostora in nacionalno identiteto. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva.

Evropska konvencija o krajini je nastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta leta 2000 v Firencah v Italiji. Namen konvencije je zasnovati temeljni okvir za zaščito krajinskih vrednot, in ohranitev krajinske dediščine v celotni Evropi. V konvenciji izraz »krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov. Konvencija podaja temeljne usmeritve za področje krajine, ki jih morajo države podpisnice pri razvojnih politikah, strategijah, programih in pri mednarodnem sodelovanju, upoštevati. Evropsko konvencijo o krajini je podpisalo že 40 držav in od tega 38 tudi ratificiralo. Slovenija je konvencijo podpisala marca 2001, ratificirala julija 2003. S podpisom in ratifikacijo konvencije je Slovenija jasno izrazila namero, da bo vidik varstva, upravljanja in načrtovanja krajin upoštevala v vseh procesih trajnostnega razvoja in varstva okolja.

 

*   *   *

 

Več informacij
Evropska konvencija o krajini