Skoči na vsebino

NOVICA

4. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 11. 10. 2018 - Vlada RS je na 4. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-A), ki ga je Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS. Državni svet RS predlaga sprejetje predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, s katerim naj bi se spremenil 93. člen Gradbenega zakona, in sicer tako, da bi se jasno opredelile dolžnosti zavezancev za preverjanje pravnega stanja nepremičnin.


Vlada RS ne podpira predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona in predlaga da ga Državni zbor RS ne sprejme. Vlada poudarja, da je treba pred kakršnimkoli poseganjem v Gradbeni zakon predhodno izvesti evalvacijo izvajanja novega zakona. Z evalvacijo je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) že pričelo in bo na tej podlagi pripravilo celovit predlog sprememb Gradbenega zakona. Te spremembe bodo vključevale tudi implementacijo odločitve Ustavnega sodišča (št. U-I-64/14) ter druge manjše, nujne spremembe Gradbenega zakona. Zato Vlada RS meni, da parcialno poseganje v Gradbeni zakon s prelaganim predlogom zakona ni niti potrebno niti smiselno.

 

Uredba o kakovosti zunanjega zraka

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uredba). Na podlagi ocene kakovosti zraka, ki jo pripravila Agencija za okolje RS (ARSO), je v Uredbi spremenjena priloga 1. V novi prilogi 1 se  obsegu aglomeracije  SIM (območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega Mestno občino Maribor) doda občina Miklavž na Dravskem polju.
Prve meritve onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 so se v Miklavžu na Dravskem polju pričele izvajati v letu 2011. Do vključno leta 2015 je bila časovna pokritost podatkov v posameznem letu približno 50 %, meritve pa so se izvajale tako v hladni kot v topli polovici leta. Od začetka leta 2016 se meritve na merilnem mestu Miklavž na Dravskem polju izvajajo kontinuirano. Število preseganj je bilo v času izvajanja meritev višje in je tako leta 2016 kot tudi 2017 preseglo dovoljeno število 35 dni na leto. Meritve delcev po naročilu Občine Miklavž na Dravskem polju izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.


*   *   *