Skoči na vsebino

NOVICA

Sestanek evropskega projekta GoApply za prilagajanje na podnebne spremembe

Ljubljana, 11. 10. 2018 - V Ljubljani smo od 8. do 10. oktobra gostili delovni sestanek projekta GoApply, ki s podporo programa Območje Alp (evropski transnacionalni program Interreg) povezuje oblikovalce politik prilagajanja na podnebne spremembe v alpski regiji. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pri projektu sodeluje kot opazovalec. Slovenija je predstavila nove podnebne projekcije o pričakovanih spremembah podnebja na območju Slovenije ter načrte za njihovo nadaljnjo uporabo pri snovanju politik in ukrepov s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Udeleženci so izmenjavo izkušenj in dobrih praks ocenili kot izredno koristno. Za Slovenijo je še posebej pomembna izmenjava izkušenj v okviru območja Alp, in sicer kot v svetovnem merilu najbolj naprednega območja tudi v tem pogledu.

 

V torek, 9. 10. 2018, je potekalo tudi redno srečanje Mreže za politike prilagajanja v alpskih državah. Na predstavitve in izmenjavo izkušenj smo z MOP povabili tudi člane Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam in sodelavce projekta Ocena vplivov podnebnih sprememb v 21. stoletju z  Agencije RS za okolje (ARSO). Projektni partnerji iz Nemčije, Švice, Avstrije in Italije so predstavili proces izdelave in implementacije nacionalnih politik prilagajanja na podnebne spremembe ter izmenjali mnenja, izkušnje in primere dobrih praks. Predstavitve so se osredotočale predvsem na izkušnje držav z uporabo podnebnih projekcij pri oblikovanju politik in ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam.

 

Druge dni so projektni partnerji obravnavali dogovore o pripravi zadnjih projektnih rezultatov, pripravljena bo analiza upravljalskih procesov, deležnikov, politik in ukrepov s področja prilagajanja, ter interaktivni prikaz njihovih medsebojnih povezav. Pripravlja se tudi pregled in nabor dobrih praks s področja vključevanja deležnikov v priprave politik prilagajanja. Za Slovenijo smo prispevali dve dobri praksi, ki jih bodo partnerji projekta iz nemške okoljske agencije analizirali ter objavili v brošuri skupaj z zbranimi dobrimi praksami Alpskih držav, tudi v slovenskem jeziku. Vsi rezultati projekta bodo predstavljeni na zaključni konferenci projekta aprila 2019 na Dunaju.

 

*   *   *