Skoči na vsebino

NOVICA

Otvoritev sejma ob 19. Prazniku kozjanskega jabolka

10.00 Minister Jure Leben bo slavnostno odprl sejem ob že 19. Prazniku kozjanskega jabolka, ki je osrednja naravovarstvena prireditev Kozjanskega parka. Letos bo potekal med 7. in 14. oktobrom. Varstvo narave skozi dobro parkovno prakso ohranjanja visokodebelnih travniških sadovnjakov, ohranjanje kulturne dediščine in razvoj ekološkega kmetijstva dobiva v parku vse bolj prepoznavno in cenjeno podobo.  Praznik združuje strokovna srečanja s primeri dobrih naravovarstvenih in okoljskih praks doma in v tujini, kulturne in družabne prireditve ter tržnico ekoloških pridelkov, izdelkov tradicionalnih obrti in trajnostnih okoljskih rešitev.

 

Več informacij o prazniku

Lokacija: trg Podsreda