Skoči na vsebino

NOVICA

Minister Jure Leben na zasedanju Sveta EU za okolje: nujnost odločnejšega ukrepanja v boju proti podnebnim spremembam je težko prezreti

Luksemburg, 9. 10. 2018 - Minister za okolje in prostor Jure Leben se je danes v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta EU za okolje. V ospredju pogovorov je bil dogovor o Predlogu uredbe o določitvi emisijskih standardov za nova osebna in lahka tovorna vozila, ki opredeljuje cilje zmanjšanja emisij CO2 v EU za osebna in lahka tovorna vozila. Minister Leben je na zasedanju zavzel jasno stališče, da je potreben bolj ambiciozen pristop pri zmanjševanju emisij iz prometa.

To, da naš planet nima več časa za odlašanje, je pokazalo tudi včeraj objavljeno poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC poročilo), kar so enotno poudarili okoljski ministri. Zadnje raziskave namreč kažejo na to, da lahko škodljive in nevarne posledice globalnega segrevanja preprečimo samo s takojšnjimi in učinkovitimi ukrepi na vseh ravneh političnega odločanja. Minister Leben je poudaril, da se »danes vsi zavedamo kakšna bo okoljska, gospodarska in družbena cena v primeru, če ne ukrepamo takoj in če se odločno ne zavzamemo za uveljavitev dolgoročnih ukrepov v smeri trajnostnega razvoja družbe in gospodarstva«. V luči iskanja kompromisne in najboljše rešitve na področju svetovne okoljske politike je predlagal, da bi danes sprejet dogovor moral vsebovati vsaj 40-odstotni cilj zmanjšanja CO2 emisij v 2030 za osebna in lahka tovorna vozila, saj kot meni: »naš planet nima več časa za nepotrebno odlašanje«.


S svojim stališčem se je minister Leben pridružil skupnemu pismu Nizozemske, Danske, Luksemburga, Irske in Grčije o nujnosti določitve ambicioznih standardov emisij CO2 kot pomembnemu vzvodu za ohranjanje konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije v prihodnosti. Poudaril je, da se danes vsi zavedamo, da ambiciozno zastavljeni cilji za avtomobilsko industrijo predstavljajo izziv, ki ga je treba ustrezno nasloviti, vendar je glede na stanje globalnega segrevanja treba priti od obljub k dejanjem, s tem, da tudi prometni sektor prispeva k skupnemu zmanjšanju emisij. »Slovenija se bo zavzela za večji poudarek na postopni elektrifikaciji avtomobilov, saj sem prepričan, da ima EU tako znanje kot tehnologijo, da pogumno stopi na pot industrijskega napredka, ki ima v uvidu tudi skrb za okolje«, je izpostavil minister.


Ministri so na zasedanju sveta EU razpravljali tudi o predlogu uredbe o standardih emisijskih vrednosti CO2 za težka tovorna vozila, ki je del tretjega svežnja o mobilnosti in predlaga cilj 15 % zmanjšanja emisij CO2 glede na leto 2019 do leta 2025 kot zavezujoči cilj, do 30% zmanjšanja emisij glede na leto 2019 do leta 2030 pa je indikativen cilj. Namen predloga je opozoriti na nujnost investicij in inovacij v elektrifikaciji težkih tovornih vozil. »Slovenija si v tem predlogu želi ambicioznejših ciljev, zlasti z vidika prispevka k izboljšanju kakovosti zraka in doseganja ciljev Pariškega sporazuma, vendar pod pogojem, da bodo ti cilji za avtomobilsko industrijo težkih vozil še realno dosegljivi«, je realen minister Leben.


Ministri so v nadaljevanju sprejeli tudi dvojne sklepe sveta, ki predstavljajo stališče EU za pogajanja na konferencah pogodbenic, in sicer na Konferenci pogodbenic Konvencije o podnebnih spremembah, ki bo v Katovicah na Poljskem od 2. do 14. decembra 2018 ter Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo v Sharm-el-Sheikh v Egiptu, od 17. do 29. novembra 2018.


Tudi v razpravi o Sklepih Sveta za podnebno konferenco, ki so bili v popoldanskem delu soglasno potrjeni je odzvanjalo poročilo IPCC, na katerega so se sklicevali ministri pri pozivu za pregled dosedanjih sprejetih zavez EU ter možnostih za njihovo povečanje še pred zasedanjem v Katovicah decembra letos. Ministri so pozdravili nedavno sprejetje zakonodaje o ciljih za obnovljive vire energije ter energetske učinkovitosti, s katerimi se bodo EU cilji zmanjšanja emisij dodatno okrepili, s tem pa se odpira tudi razprava o dvigu ambicij za doseganje ciljev Pariškega sporazuma EU.


V poznih večernih urah se zaključujejo pogajanja, ki so se začela z jutranjim prvim krogom izmenjave stališč držav članic glede zmanjševanja emisij CO2 za osebna in lahka tovorna vozila. Pogajanja so potekala tekom celotnega dne, zasedanje pa prinaša sprejem kompromisnega predloga predsedstva, ki vsebuje cilj 35 % zmanjšanja emisij do leta 2030. Slovenija je, skupaj s številnimi drugimi državami do zadnjega nasprotovala predlogu in zahtevala najmanj 40 % zmanjšanje emisij, vendar je avstrijsko predsedstvo uspelo doseči večino, potrebno za potrditev splošnega pristopa. Minister Leben je v svojem zaključnem govoru poudaril, da nasprotuje predlogu, saj ta ne vodi v smer, ki si jo je zastavila EU, to je prehod v nizkoogljično družbo z zmanjševanjem emisij vseh sektorjev, vključno s prometnim. Kot je poudaril minister, je pomemben vidik ambicioznosti EU prav cilj, o katerem smo se pogajali danes. »Žal je od političnih pozivov k upoštevanju priporočil IPCC ostalo zelo malo, danes smo imeli priložnost, da pokažemo, da mislimo resno, žal smo to priložnost zamudili«, dodaja minister Leben.

 

*   *   *

 

Izjava, ki se ji je prudružila tudi Slovenija

Izjava v angleščini